phuocbinh : Lịch công tác Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Phước Bình huyện Long Thành
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Lịch công tác và tiếp công dân

 

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HÀNH CHÍNH

- Sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30

- Chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

 truso.jpg
Hình ảnh: Phòng một cửa UBND xã Phước Bình

Địa chỉ: Ấp 1, xã Phước Bình huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai

 

LÃNH ĐẠO TRỰC CƠ QUAN

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian

Ông Cao Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Hàng tuần

 

THÔNG TIN CBCC T​RỰC HÀNG TUẦN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian

1

Nguyễn Hoa Nhài

Công chức văn phòng thống kê

Hàng tuần

2

Đỗ Thị Nhuần

Công chức tư pháp hộ tịch

Hàng tuần

3

Nguyễn Thị Thu Hiền

Công chức tư pháp hộ tịch

Hàng tuần

4

Trần Hoàng Hải

Công chức địa chính-Đất Đai

Hàng tuần

5

Trần Thọ Tâm

Địa chính-xây dựng

Hàng tuần

6

Nguyễn Thị Phượng

Công chức TBXH

Hàng tuần