phuocbinh : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Phước Bình huyện Long Thành
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Thông tin các ấp, khu phố

 

1. ẤP 1

1.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích: 323 ha;

+ Số hộ dân: 800 hộ. Trong đó: 688 thường trú; 112 tạm trú

+ Tổng số dân số: 3.387 nhân khẩu.

+ Địa bàn dân cư: 13 Tổ nhân dân

1.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Cao Văn Phúc: Bí thư Chi bộ

- Đồng chí Nguyễn Văn Thành: Trưởng ấp

- Đồng chí Đồng Thị Liên: Công tác MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 25 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

2. ẤP 2

2.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích: 220 ha;

+ Số hộ dân: 983hộ. Trong đó: 701 thường trú; 282 tạm trú

+ Tổng số dân số: 3.549 nhân khẩu

+ Địa bàn dân cư: 8 Tổ nhân dân

 2.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí  Nguyễn Văn Hùng: Bí thư Chi bộ ấp

- Đồng chí Lê Minh Hải: Trưởng ấp

- Đồng chí Nguyễn Thị Tâm: Công tác MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 25 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.      

3. ẤP 3

2.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích: 210 ha;

+ Số hộ dân: 693 hộ. Trong đó: 537 thường trú; 156 tạm trú

+ Tổng số dân số: 2981nhân khẩu

+ Địa bàn dân cư: 11 Tổ nhân dân

2.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Lê Thị Hiển: Bí thư Chi bộ ấp - Trưởng ấp

- Đồng chí Phạm Minh Phát: Công tác MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 12 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

4. ẤP 4

2.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích: 336 ha;

+ Số hộ dân: 174 hộ. Trong đó: 151 thường trú; 23 tạm trú

+ Tổng số dân số: 744 nhân khẩu

+ Địa bàn dân cư: 5 Tổ nhân dân

2.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Huỳnh Thị Tường Linh: Bí thư - Trưởng ấp

- Đồng chí Đặng Hồng Phong: Công tác MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 12 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

5. ẤP 5

2.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tíc: 320 ha;

+ Số hộ dân: 564 hộ. Trong đó: 467 thường trú; tạm trú: 97

+ Tổng số dân số: 2.098 nhân khẩu

+ Địa bàn dân cư: 9 Tổ nhân dân

2.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Trương Quang Ngọc: Bí thư - Trưởng ấp

- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh: Công tác MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 12 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

6. ẤP 6

2.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích: 1134 ha;

+ Số hộ dân: 578 hộ. Trong đó: 563 thường trú; tạm trú: 15

+ Tổng số dân số: 2.321 nhân khẩu

+ Địa bàn dân cư: 12 Tổ nhân dân

2.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Nguyễn Khắc Tòa: Bí thư Chi bộ ấp

- Đồng chí Võ Tiến Danh: Phó Bí thư; Trưởng ấp

- Đồng chí Trịnh Văn Dương: Công tác MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 12 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

7. ẤP 7

2.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích: 1123 ha;

+ Số hộ dân: 249 hộ. Trong đó: 237 thường trú; tạm trú: 12

+ Tổng số dân số: 1.105 nhân khẩu.

+ Địa bàn dân cư: 6 Tổ nhân dân

2.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Đỗ Đình Vinh: Bí thư Chi bộ ấp - Trưởng ấp

- Đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chen: Phó Bí thư - Công tác MTTQ ấp​

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 12 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.