phuocbinh : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Phước Bình huyện Long Thành
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Thông tin lãnh đạo xã

 

 nguyenthanhngoan.jpg

 

Họ và tên: NGUYỄN THANH NGOAN

Ngày, tháng, năm sinh: 10/06/1975

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại liên lạc: 0918 298908

Địa chỉ email: thanhngoanphuocbinh@gmail.com

 luckimcuong.png

 

Họ và tên: LỤC KIM CƯỜNG

Ngày, tháng, năm sinh: 12/8/1978

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Điện thoại liên lạc: 0989 882266

 hathingoclua.jpg

 

Họ và tên: HÀ THỊ NGỌC LỤA

Ngày, tháng, năm sinh: 24/03/1985

Chức vụ: Thường trực Đảng ủy, PCT HĐND xã

Điện thoại liên lạc: 0918 666996

Địa chỉ email: ngocluapb@gmail.com

 dongthihanh.jpg

 

Họ và tên: ĐỒNG THỊ HẠNH

Ngày, tháng, năm sinh: 17/06/1980

Chức vụ: PCT UBND xã

Điện thoại liên lạc: 0918 65395

Địa chỉ email: hanhphuocbinh80@gmail.com

 caovanphuc.jpg

 

Họ và tên: CAO VĂN PHÚC

Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/1972

Chức vụ: PCT UBND xã

Điện thoại liên lạc:0918 132555

Địa chỉ email: caophucphuocbinh.pct@gmail.com

 tranhoangdung.jpg

 

Họ và tên: TRẦN HOÀNG DŨNG

Ngày, tháng, năm sinh: 26/01/1976

Chức vụ: CT UBMTTQVN xã

Điện thoại liên lạc: 0908 816976

Địa chỉ email: tranhoangdung1976@gmail.com

 phanhuuphuoc.jpg

 

Họ và tên: PHAN HỮU PHƯỚC

Ngày, tháng, năm sinh: 19/02/1975

Chức vụ: Trưởng Công an xã

Điện thoại liên lạc: 0908 846389

Địa chỉ email:

 duongvannum.jpg

 

Họ và tên: DƯƠNG VĂN NỤM

Ngày, tháng, năm sinh: 23/04/1984

Chức vụ: Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã

Điện thoại liên lạc: 01683 255399

Địa chỉ email: duongnum@gmail.com