phuocbinh : Thông tin tổ chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Phước Bình huyện Long Thành
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 

doanthanhnien.jpg 
 
1. ĐOÀN THANH NIÊN

- Đồng chí: Nguyễn Đức Ánh - Bí thư Đoàn xã;

- Đồng chí:  Lê Thị Thanh Hiền  - Phó Bí thư Đoàn;

- Tổng số chi đoàn: 13 chi đoàn trực thuộc, gồm có:

+ 07 Chi đoàn ấp;

+ 03 chi đoàn khối trường học;

+ 01 chi đoàn cơ quan;

+ 01 chi đoàn Quân sự;

+ 01 chi đoàn Công an;

- Tổng số Đoàn viên: 854 đoàn viên. Trong đó, đoàn viên nòng cốt có 605 chiếm tỷ lệ 54.65%.

 hoinongdan.jpg

2. HỘI NÔNG DÂN XÃ

- Đồng chí: Hà Thị Hoa - Chủ tịch HND xã;

- Đồng chí: Hà Thị Sâm - Phó chủ tịch;

- Tổng số có 08 chi hội: Gồm Chi hội (Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp 6, Ấp 7, Làng Dân tộc)

- Tổng số Hội viên: 550 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 249, chiếm tỷ lệ 45 %.

 hoiphunu.jpg

3. HỘI PHỤ NỮ XÃ

- Đồng chí: Dương Thị Cúc - Chủ tịch HPN xã

- Tổng số có 08 chi hội: Gồm Chi hội (Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp 6, Ấp 7, Làng Dân tộc)

Tổng số Hội viên: 2.664 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 938, chiếm tỷ lệ 35,21%.

 hoiccb.jpg

4. HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ

- Đồng chí: Đỗ Quang Án - Chủ tịch HCCB xã

- Tổng số có 08 chi hội: Gồm Chi hội (Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp 6, Ấp 7, Làng Dân tộc)

- Tổng số Hội viên: 156 hv. Trong đó, hội viên nòng cốt có 152.

 hoinguoicaouoi.jpg

5. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Biểu - Chủ tịch HNCT xã

- Tổng số có 08 chi hội: Gồm Chi hội (Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp 6, Ấp 7, Làng Dân tộc)

 Tổng số Hội viên: 762 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 286 người, chiếm tỷ lệ 37,53%,