xuandinh : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính Updated10-12-2021 10:48
Năm 2021, các đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), trong đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.
 

Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo CCHC của đơn vị, địa phương trong năm 2021 tiếp tục được quan tâm, sâu sát với thực tiễn nhiệm vụ. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho người dân và góp phần phòng chống dịch hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Trong đó, tập trung chỉ đạo các giải pháp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa các cấp đảm bảo công tác phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; hạn chế hình thức tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp.
Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong năm 2021, Đồng Nai đã rà soát, chuẩn hóa và đã ban hành 36 quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó ban hành mới 216 TTHC, bãi bỏ 173 TTHC. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tập trung kiện toàn nhân sự, rà soát chuẩn hóa quy trình giải quyết TTHC, TTHC liên thông; hoàn thiện, nâng cấp hệ thống CNTT, cơ sở vật chất đối với Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, xã đảm bảo cho các hoạt động tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân được an toàn, hiệu quả trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp…Tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn cấp tỉnh đạt 99,43%, cấp huyện đạt 99%, cấp xã đạt 98,6%.
Đặc biệt, từ ngày 30/8/2021, UBND tỉnh đã chủ trương mở rộng và đưa vào hoạt động hệ thống Tổng đài 1022 nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Kết quả vận hành từ ngày 30/8/2021 đến 11/11/2021, hệ thống đã tiếp nhận trên 103 ngàn lượt liên hệ phản ánh, kiến nghị, đề nghị hỗ trợ; đã xử lý hơn 90 ngàn phản ánh, kiến nghị và đang tiếp tục xử lý các phản ánh, kiến nghị, đề nghị hỗ trợ còn lại.
Trung tâm điều hành thông minh thành phố Biên Hòa
Nhằm đánh giá chất lượng giải quyết TTHC, trong năm, tỉnh đã khảo sát hơn 6 ngàn phiếu đánh giá về quá trình tiếp nhận hồ sơ và hơn 3.400 phiếu đánh giá trả kết quả. Theo đó, tỷ lệ hài lòng đạt 99,99%.
Thực hiên hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, tỉnh đã triển khai khung kiến trúc chính quyền điện tử 2.0, trong đó hoàn thành kết nối qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh các hệ thống…; Hoàn thiện các ứng dụng CNTT nội bộ như: gửi nhận văn bản điện tử, nâng cấp hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, triển khai hệ thống họp trực tuyến, vận hành thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh…
Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giải quyết TTCH. Tính đến 15/11/2021, trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã cung cấp 1.170 dịch vụ công mức độ 3 và 4. Các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Kết quả trung bình đạt 53,5% hồ sơ trực tuyến mức độ 4 và 4,16% hồ sơ dịch vụ công mức độ 3.
Tuy nhiên, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn có những tồn tại như: tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cấp huyện chưa đạt so với mục tiêu đề ra, mốt ố thủ tục hành chính có số lượng hồ sơ lớn những chưa cung cấp dưới dạng trực tuyến (đất đai, chứng thực, người có công…); việc số hóa hồ sơ TTHC còn chậm…
Để nâng cao hiệu quả CCHC năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Cao Tiến Dũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch CCHC năm 2022, Chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030 của tỉnh, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường cải cách TTHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; thường xuyên chỉ đạo, rà soát báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong công tác CCHC, tích cực áp dụng các sáng kiến, cách làm mới tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạp pháp luật; xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào CCHC, từng bước xây dựng chính quyền điện tử…
P.Hương
 
 

Posts on:
Select a date from the calendar.