xuandinh : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Cuối năm 2021 Xuân Lộc có thêm 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu Updated10-12-2021 10:56
Thông tin từ văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Xuân Lộc cho biết, tính đến tháng 9 năm 2021 huyện Xuân Lộc đã có thêm 01 xã đạt danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao. Lũy kế đến nay trên địa bàn huyện có 9/14 xã đạt nông thôn mới nâng cao gồm: Xuân Đinh, Bảo Hòa, Suối Cát, Suối Cao, Lang Minh, Xuân Thọ, Xuân Phú, Xuân Trường và Xuân Hiệp.
 

​Hình ảnh nông thôn mới xã Xuân Định
Riêng xã Xuân Tâm là xã cơ bản đã hoàn thành đạt các chỉ tiêu và tiêu chí, hồ sơ đề nghi cũng được gửi các sở ngành thầm định, dự kiến đến cuối năm, Xuân Tâm sẽ được công nhận nông thôn mới nâng cao. Đối với các xã khác còn lại, hiện nay cũng đã xây dựng hoàn thành đạt từ 46 đến 51 chỉ tiêu và từ 14 đến 15 tiêu chí.
Dự kiến đến năm 2021 Xuân Lộc có thêm 02 xã đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổ số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện là 03 đơn vị gồm Xuân Định, Xuân Thọ và  Bảo Hòa.
P.Hương

Posts on:
Select a date from the calendar.