page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
tanan : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH HUYỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẠI XÃ TÂN AN

Ngày 01/11/2023 Đoàn kiểm tra Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Cửu do ông Đàm Quốc Đạc – Bí thư huyện Đoàn làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là ông Vũ Văn Hồng, Giám đốc NHCSXH huyện Vĩnh Cửu và Ông Hà Sơn Lâm, cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn đã tiến hành kiểm tra giám sát tại xã Tân An.