page load: 0x80070002 Trang - home
longphuoc : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Tổ chức tháo dỡ hàng rào tole bao quanh các khu đất của ông Nguyễn Thái Lĩnh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND huyện Long Thành về việc tháo dỡ hàng rào tole bao quanh các khu đất do ông Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên. Các phòng ban chức năng của huyện và UBND xã Long Phước đã có giấy mời ông Nguyễn Thái Lĩnh đến để thực hiện việc tháo dỡ hàng rào tole bao quanh các khu đất do ông Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên nhưng không được sự hợp tác của ông Nguyễn Thái Lĩnh.

Tiếng Việt | English
tim kiem