longphuoc : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 

1. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

- Đẩy mạnh khuyến khích các hộ dân phát triển các loại hình dịch vụ công nghiệp (làm nhà ở cho công nhân, làm hàng gia công, …) và đảm bảo tốt an ninh trật tự khu vực các nhà trọ, hỗ trợ cho công nhân, người lao động cải thiện về văn hóa tinh thần, tập hợp vận động công nhân các khu vực nhà trọ vào các hoạt động phong trào nhân ngày lễ, ngày nghỉ.

- Khuyến khích các hoạt động tiểu thủ công nghiệp, thương mại của các doanh nghiệp tư nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã, các hoạt động dịch vụ buôn bán nhỏ, liên kết liên doanh với các công ty, xí nghiệp trên địa bàn.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ khuyến nông, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật cho nông dân, đẩy mạnh áp dụng và chuyển đổi cây trồng nhân rộng mô hình thí điểm. Chuyển đổi và áp dụng tích cực cải tạo vườn tạp, sản xuất theo cơ chế thị trường, hàng hóa chuyên sâu.

- Thường xuyên tu sửa nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình dân lập cho lợi ích cộng đồng để phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

- Tăng cường công tác thu thuế, các nguồn thu theo quy định của pháp luật; huy động các nguồn vốn nhàn rỗi để tổ chức có hiệu quả về vốn cho dân để xóa đói giảm nghèo bền vững, bổ sung ngân sách xã ngày một tốt hơn.

2. XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NÔNG THÔN MỚI

- Thường xuyên rà soát, đối chiếu thực trạng địa phương với các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020.

- Hàng năm đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện khắc phục ngay những mặt yếu, lĩnh vực còn hạn chế để đảm bảo thực sự nâng cao chất lượng nông thôn, nông nghiệp đặc biệt là đời sống nông dân được chuyển biến nâng cao rõ nét.

- Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững gắn liền với các vấn đề xã hội và an sinh xã hội, người dân thực sự được hưởng thành quả từ nông thôn mới.

3. QUẢN LÝ, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Thường xuyên rà soát Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch vùng của Tỉnh, Huyện. Sử dụng hiệu quả đất công được giao quản lý sử dụng, cắm mốc ranh giới, giao cho tổ chức, cá nhân thường xuyên kiểm tra, giám sát.

Bảo vệ tốt vệ sinh nguồn nước phục vụ cho sản xuất, kiến nghị các cơ quan xử lý hạn chế ô nhiễm nước thải của các khu công nghiệp thải ra môi trường địa bàn khu dân cư. Hướng dẫn nhân dân công tác bảo vệ môi trường và tự giác đăng ký thực hiện, vận động nhân dân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện tốt quy định xử lý chất thải, khí thải, rác thải sinh hoạt trong địa bàn dân cư. Vận động hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu vực dân cư di dời về nơi quy định của trên.

4. VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

- Thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường, nạn bạo hành trong trường học.

- Khuyến khích xã hội hóa giáo dục mở các trường mầm non, mẫu giáo tư thục; tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi cho các trường dân lập hoạt động đúng quy định của Nhà nước.

- Tổ chức tốt công tác khuyến học, động viên khen thưởng đối với học sinh nghèo hiếu học, xét cho học sinh, sinh viên vay để theo học đại học, cao đẳng.

- Khai thác sử dụng công nghệ thông tin áp dụng vào trong lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành; từng bước xây dựng thiện chính quyền điện tử, trang thông tin điện tử của xã phục vụ công tác tuyên truyền.

5. VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA XÃ HỘI

Về văn hóa thông tin thể dục thể thao:

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm 2019.

Tuyên truyền phòng chống cháy nổ trong mùa khô, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ kinh tế chính trị của địa phương.

- Tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ cho đối tượng người có công và BTXH.

- Phối hợp cùng với ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn hoạt động các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

- Xem xét giúp đỡ hộ nghèo vay vốn làm ăn thoát nghèo.

- Các trường tổ chức dạy và học theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp câu lạc bộ hoạt động bình thường, duy trì phục vụ truy cập internet miễn phí cho người dân tại Trung tâm văn hóa xã.

- Tổ KTLN 814 xã xây dựng Kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh cà phê giải khát có dấu hiệu không lành mạnh trên địa bàn.

Về y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình:

- Củng cố mạng lưới y tế đầy đủ từ xã đến ấp; kết hợp chặt chẽ giữa Tây y với phát triển Đông y, kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia; quản lý tốt các hoạt động y, dược tư nhân; các cơ sở kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; chấn chỉnh đội ngũ cán bộ y tế thực hiện tốt y đức và thái độ phục vụ nhân dân. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu về y tế, dân số do trên giao.

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền và tiến hành các biện pháp can thiệp phòng chống HIV/AIDS theo Chỉ thị 54-CT/ TW; quản lý chăm sóc tốt các đối tượng bệnh xã hội, tuyên truyền cho nhân dân tự giác thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình; cán bộ, đảng viên không sinh con thứ 3.

Về chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo:

- Giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng nhất là gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình có công với cách mạng một cách nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời. Quan tâm hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, khó khăn đột xuất, tàn tật, cô đơn.

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, chính sách, nghiệp vụ, dạy nghề cho mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là lực lượng lao động, phối hợp tìm kiếm, giới thiệu việc làm, làm nghề phụ để giải quyết lực lượng lao động nhàn rỗi địa phương.

Về công tác tôn giáo, dân tộc:

- Nắm chắc hoạt động tôn giáo của các cơ sở trên địa bàn, hướng dẫn các cơ sở chưa đăng ký hợp pháp thủ tục hành chính công nhận để quản lý; tuyên truyền vận động các cơ sở thờ tự và các tầng lớp nhân dân trong hoạt động tôn giáo tín ngưỡng đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng đội ngũ nòng cốt trong tôn giáo để làm gương trong việc hoạt động và kịp thời phản ánh những diễn biến phức tạp tình hình tôn giáo tại địa phương để kịp thời có biện pháp ứng phó.

- Tổ chức tốt việc gặp gỡ, thăm hỏi các cơ sở tôn giáo tạo mối liên hệ Lương- Giáo hòa hợp cùng tham gia phát triển địa phương.

Tiếng Việt | English
tim kiem