longphuoc : Lịch công tác và tiếp công dân Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Lịch công tác và tiếp công dân

 

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HÀNH CHÍNH

- Sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30

- Chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

 

       image001.jpg
Hình ảnh: Phòng một cửa UBND xã Long Phước

Địa chỉ: Ấp Phước Hòa, xã Long Phước - huyện Long Thành- tỉnh Đồng Nai

 

LÃNH ĐẠO TRỰC CƠ QUAN

 

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian

Ông Huỳnh Văn Khánh

Phó Chủ tịch

Hàng tuần

 

THÔNG TIN CBCC TRỰC HÀNG TUẦN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian

1

Lê Minh Cảnh

Công chức văn phòng thống kê

Hàng tuần

2

Từ Thị Huệ

Công chức văn phòng thống kê

Hàng tuần

3

Nguyễn Văn Chiến

Công chức tư pháp hộ tịch

Hàng tuần

4

Trần Thị Thu

Công chức tư pháp hộ tịch

Hàng tuần

5

Nguyễn Mạnh Hùng

Công chức địa chính-Xây dựng

Hàng tuần

6

Dương Bình

Công chức địa chính-Xựng

Hàng tuần

7

Nguyễn Thị Hoa

CC.Bà mẹ ,Trẻ em & Gia đình

Hàng tuần

8

Tạ Thị Doan

CB Tiếp công dân trả kết quả

Hàng tuần

Tiếng Việt | English
tim kiem