longphuoc : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 

1. ẤP PHƯỚC HÒA

1.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Đỗ Văn Dũng                        : Bí thư chi bộ

- Đồng chí Hoàng Đình Đê                      : Trưởng ấp

image001-1.jpg


2. ẤP 5

1.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 700 ha;

+ Số hộ dân              : 701 hộ.

+ Tổng số dân số           : 3055 nhân khẩu.

+ Địa bàn dân cư       : 20 Tổ nhân dân

1.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Phùng Thị Thu Hà                  : Bí thư chi bộ Kiêm Trưởng ấp

- Đồng chí Trần Xuân Đính                      : Công tác MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                              : Chi bộ có 30 đảng viên

image002.jpg


3. ẤP TẬP PHƯỚC

1.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 937 ha;

+ Số hộ dân              : 833 hộ.

+ Tổng số dân số           : 3473 nhân khẩu.

+ Địa bàn dân cư       : 24 Tổ nhân dân

1.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Đoàn Xuân Phong                 : Bí thư chi bộ

- Đồng chí Đoàn Xuân Hòa                     : Trưởng ấp

- Đồng chí Phạm Đức Hiếu         : Công tác MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                  : Chi bộ có 57 đảng viên

image003.jpg


4. ẤP ĐẤT MỚI

1.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 652 ha;

+ Số hộ dân              : 839 hộ.

+ Tổng số dân số           : 3139 nhân khẩu.

+ Địa bàn dân cư       : 29 Tổ nhân dân

1.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Đặng Thị Thành                     : Bí thư chi bộ

- Đồng chí Đậu Thị Quyên                      : Trưởng ấp

- Đồng chí Đậu Thị Quyên                                  : Công tác MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                                          : Chi bộ có 40 đảng viên

image004.jpg


5.ẤP XÓM GÒ – BÀ KÝ

Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Võ Văn Hồng                        : Bí thư chi bộ

- Đồng chí Lê Văn Kỳ                            : Trưởng ấp

image005.jpg


Tiếng Việt | English
tim kiem