page load: 0x80070002 Trang - thutuchanhchinh_noidung
xuandinh : thutuchanhchinh_noidung Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 NỘI DUNG - THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 
Tên thủ tục * Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở; tiểu học; mầm non
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Nội dung

1. Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật: Cá nhân liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính điền thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

- Cá nhân phải nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.

- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung đúng quy định.

Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả (ghi trong biên nhận), người nộp hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo để nhận kết quả (trường hợp nhận hộ thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ).

Thời gian nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:

- Sáng  : T 07h30’ đến 11h30’.

- Chiều : T 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ (hoặc tại trường tuyển dụng hoặc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo) cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin tuyển dụng theo mẫu.

+ Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác.

+ Bằng tốt nghiệp THPT.

+ Bản sao hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển: Bằng tốt nghiệp THPT, bằng chuyên môn và bảng điểm; chứng chỉ học phần quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành; chứng chỉ sư phạm (đối với sinh viên tốt nghiệp sư phạm các khóa trước, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học khác) chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ.

Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra.

+ Bản sao giấy khai sinh (nếu giấy khai sinh thất lạc thay bằng chứng minh nhân dân).

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

+ Bản phô tô hộ khẩu gia đình.

+ Giấy tờ chứng nhận để xét ưu tiên (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 90 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Giáo dục & Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục & đào tạo; trường học.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin dự tuyển viên chức.

- Lý lịch cán bộ, công chức (Mẫu 1a-BNV/2007 theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Thông tư số 37/2011/TT-BGDĐT ngày 18/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT.

- Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

2. Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật: Cá nhân liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính điền thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

- Cá nhân phải nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.

- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ theo quy định:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả (ghi trong biên nhận), người nộp hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo để nhận kết quả (trường hợp nhận hộ thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ).

Thời gian nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:

- Sáng  : T 07h30’ đến 11h30’.

- Chiều : T 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hoặc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin tuyển dụng theo mẫu.

+ Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác.

+ Bằng tốt nghiệp THPT.

+ Bản sao hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển: Bằng tốt nghiệp THPT, bằng chuyên môn và bảng điểm; chứng chỉ học phần quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành; chứng chỉ sư phạm (đối với sinh viên tốt nghiệp sư phạm các khóa trước, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học khác) chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ.

 Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra.

+ Bản sao giấy khai sinh (nếu giấy khai sinh thất lạc thay bằng chứng minh nhân dân).

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

+ Bản phô tô hộ khẩu gia đình.

+ Các giấy tờ chứng nhận để xét ưu tiên (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 90 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo; trường học.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin tuyển dụng viên chức.

- Lý lịch cán bộ, công chức (Mẫu 1a-BNV/2007 theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Thông tư số 37/2011/TT-BGDĐT ngày 18/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT.

- Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

3. Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật: Cá nhân liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính điền thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

- Cá nhân phải nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.

- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả (ghi trong biên nhận), người nộp hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo để nhận kết quả (trường hợp nhận hộ thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ).

Thời gian nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:

- Sáng  : T 07h30’ đến 11h30’.

- Chiều : T 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hoặc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin tuyển dụng theo mẫu.

+ Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác.

+ Bằng tốt nghiệp THPT.

+ Bản sao hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển: Bằng tốt nghiệp THPT, bằng chuyên môn và bảng điểm; chứng chỉ học phần quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành; chứng chỉ sư phạm (đối với sinh viên tốt nghiệp sư phạm các khóa trước, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học khác) chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ.

 Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra.

+ Bản sao giấy khai sinh (nếu giấy khai sinh thất lạc thay bằng chứng minh nhân dân).

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

+ Bản phô tô hộ khẩu gia đình.

+ Các giấy tờ chứng nhận xét ưu tiên (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 90 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Giáo dục Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục Đào tạo; trường học.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin tuyển dụng viên chức.

- Lý lịch cán bộ, công chức (Mẫu 1a-BNV/2007 theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Thông tư số 37/2011/TT-BGDĐT ngày 18/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT.

- Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

                                                           Căn cứ pháp lý - Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Đính kèm tài liệu

Thủ tục cùng lĩnh vực