page load: 0x80070002 Trang - thutuchanhchinh_noidung
xuandinh : thutuchanhchinh_noidung Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 NỘI DUNG - THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 
Tên thủ tục * Thủ tục thành lập Trung tâm Học tập cộng đồng cấp xã, thị trấn
Lĩnh vực Lĩnh vực công nghiệp
Nội dung

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai nhận hồ sơ và gửi đến các cơ quan liên quan để lấy ý kiến góp ý.
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai phối hợp Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên; trả kết quả đương sự.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng        : T 07h30’ đến 11h30’.
- Chiều      : T 13h00’ đến 17h00’.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

3. Hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Công văn đ nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc tờ trình xin thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên.
+ Đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên gồm những nội dung sau:
Nhu cầu của việc thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên.
Phương hướng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.
Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này.
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm (thực hiện theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên).
+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.
- Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

4. Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đúng thủ tục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tổ chức phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và hoàn tất văn bản, gửi hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm đến Sở Nội vụ (hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai).
- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trung tâm theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ra quyết định thành lập trung tâm. Nếu chưa quyết định thành lập trung tâm thì có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ biết rõ lí do và hướng giải quyết.

5. Cơ quan thực hiện TTHC
- Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.
- Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.

6. Đối tượng thực hiện TTHC

​Tổ chức.

7. Lệ phí

Quyết định hành chính​

8. Kết quả thực hiện TTHC

9. Yêu cầu/Điều kiện

Không​

10. Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.
- Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.


Căn cứ pháp lý Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.
Đính kèm tài liệu

Thủ tục cùng lĩnh vực