nhontrach_phuthanh : Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật sản xuất rau cần nước đạt chuẩn VietGAP tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai Updated15-09-2021 03:43
1.Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật sản xuất rau cần nước đạt chuẩn VietGAP tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp bền vững

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Lê Thị Chung

4. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu nhiệm vụ:

Sản xuất rau cần nước được chứng nhận VietGAP và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nhà vườn ở xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Nội dung nhiệm vụ:

Nội dung1: Điều tra hiện trạng sản xuất, kỹ thuật canh tác, thu hoạch và bảo quản, hiệu quả kinh tế từ việc sản xuất rau cần nước và tiêu thụ sản phẩm theo chuẩn VietGAP

Nôi dung 2: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất rau cần nước theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Gia Kiệm

2.1 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp rau cần nước theo tiêu chuẩn VietGAP ở Gia Kiệm

2.2 Biên soạn sổ tay quy trình kỹ thuật sản xuất rau cần nước theo tiêu chuẩn VietGAP

Nội dung 3: Chuyển giao khoa học kỹ thuật: Bao gồm Tập huấn quy trình sản xuất rau cần nước theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng video kỹ thuật, Hội thảo khoa học;

Nôi dung 4: Xây dựng mô hình sản xuất rau cần nước đạt chuẩn VietGAP

Nôi dung 5: Xây dựng nhãn hiệu tập thể " Rau cần nước Gia Kiệm"

Nôi dung 6: Mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm rau cần nước

5. Lĩnh vực nghiên cứu: 40104. Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

6. Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp điều tra, khảo sát

Phương pháp thí nghiệm

Phương pháp thống kê, xử lý số liệu

7. Kết quả dự kiến:

- Mô hình trồng rau cần nước đạt chứng nhận VietGAP. Năng suất tăng 10% (tương đương 45 tấn/vụ/ha), hiệu quả kinh tế tăng 10%.

- Quy trình kỹ thuật sản xuất rau cần nước theo chuẩn VietGAP

- Báo cáo tổng kết đề tài: đầy đủ các nội dung khoa học, được hội đồng thông qua

8. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:  05/2020-04/2022

 

Posts on:
Select a date from the calendar.