nhontrach_phuthanh : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tiềm năng KTXH

 
New Page 1

1. NGUỒN LAO ĐỘNG

ĐOÀN THANH NIÊN THNAG1N 6.jpg 

Tổng số hộ trong xã: 3.742 người

Số nhân khẩu: 13.342 người

Số người trong độ tuổi lao động 7.50 người.

+ Tỷ lệ lao động công nghiệp: 3.366

+ Tỷ lệ lao động nông nghiệp: 1.308

+ Tỷ lệ lao động thương mại + dịch vụ: 2.886.

 

2. ĐẤT ĐAI

NÔNG NGHIỆP THÁNG 2 1.jpg

Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.773 ha

+ Diện tích đất nông nghiệp: 750 ha

+ Diện tích đất chuyên dùng: 750 ha

+ Diện tích đất ở: 158 ha.

Hiện trạng sử dụng đất: trồng lúa, rau màu.

 

3. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Hiện trạng về tình hình thông tin liên lạc của xã:

+ Có điểm internet đến từng ấp

+ Có điểm phục vụ Bưu chính viễn thông.

Số máy: 90 máy/100 dân.

 

4. GIAO THÔNG

TỔ 7.jpg

Đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua xã: Đường 769 (Lý Thái Tổ), Quách Thị Trang, Tôn Đức Thắng

Số km đường chạy qua: 4 km.

Hiện trạng hệ thống đường giao thông trong xã:

+ Đường nhựa xã trùng với đường huyện quản lý đã được nhựa hóa

+ Đường liên ấp và trục ấp: tổng số 10,2 km, đã được nhựa hóa 9 km

+ Đường nội bộ ấp: tổng số là 8.790 km. Số km sạch không lầy lội vào mùa mưa là 8.790 km. Số km cứng hóa: 3.340 km.

+ Tổng chiều dài các tuyến: 28.972 km, đường nhựa 2,7 km, bê tông 12,000 km, đường đất 6,510 km.