nhontrach_phuthanh : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 
New Page 1

THÔNG TIN CÁC ẤP XÃ PHÚ THẠNH

1. ẤP 1

1.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 155 ha;

+ Số hộ dân              : 889 hộ

+ Tổng số dân số     : 3254 nhân khẩu

+ Dân tộc                   : Cộng đồng người Hoa: 25 hộ; Dân tộc ít người: 02 hộ (01 Ê đê, 01 Kh’Me), 6 nhân khẩu.

+ Tôn giáo                 : Phật giáo có 143 hộ; Công giáo có 10 hộ; tin lành có 01 hộ;

+ Địa bàn dân cư     : 17 Tổ nhân dân

1.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Ông Tô Trí Thiện:        Bí thư chi bộ kiêm Phó Trưởng ấp

- Ông Bùi Văn Lăng:      Trưởng ấp

- Ông Nguyễn Văn Chỗ: Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 21 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

 

2. ẤP 2

2.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 88,63 ha;

+ Số hộ dân              : 993 hộ.

+ Tổng số dân số     : 3457 nhân khẩu.

+ Dân tộc                   : Cộng đồng người Hoa: 01 hộ; Dân tộc ít người: 01 hộ Kh’Me                 

                                 3 người.

+ Tôn giáo                 : Phật giáo có 47 hộ; Công giáo có 5 hộ.

- Tổ chức Đoàn thể : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

2.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Ông Nguyễn Văn Long                : Bí thư chi bộ ấp

- Ông Nguyễn Công Quân            : Trưởng ấp

- Ông Nguyễn Văn Huynh             : Phó ấp

- Ông Trần Lê Thảo        : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên            : Chi bộ có 18 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

 

3. ẤP 3

2.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 1.529 ha;

+ Số hộ dân              : 1.860 hộ

+ Tổng số dân số     : 6.613 nhân khẩu

+ Dân tộc                   : Cộng đồng người Hoa: 10 hộ; Dân tộc ít người: 03 hộ

                                 Kh’Me, 12 nhân khẩu.

+ Tôn giáo                 : Phật giáo có 110 hộ; Cao Đài 325 hộ;

+ Địa bàn dân cư     : 32 Tổ nhân dân

2.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Ông Bùi Hoàng Dân                     : Bí thư chi bộ ấp kiêm trưởng ấp

- Ông Võ Văn Văn – Phó Bí Thư chi bộ

- Ông Đỗ trọng Nam: Phó ấp

- Ông Nguyễn Văn Hẳng   : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                        : Chi bộ có 58 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể             : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.​