nhontrach_phuthanh : Thông tin các vị trí công chức Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các vị trí công chức

 
1 CỬA THÁNG 7.jpg

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phạm Huy Cường

CC Văn phòng Thống kê

2

Phạm Ánh Tuyết

CC Văn phòng Thống kê

3

Trương Bảo Chí

CC Tư pháp Hộ tịch

4

Trương Tiến Hậu

CC Tư pháp Hộ tịch

5

Hồ Chí Trung

CC Địa chính-Xây dựng

6

Lê Đài Trang

CC Địa chính-Xây dựng

7

Trần Minh Châu

CC Văn hóa Xã hội

8

Nguyễn Thành Tâm

CC Kế toán, tiền lương