nhontrach_phuthanh : Nhiệm vụ KHCN địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Nhiệm vụ KHCN địa phương

 
Xây dựng mô hình chuyển đổi đất trồng mía kém hiệu quả sang thâm canh một s... (15/09/2021)
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình chuyển đổi đất trồng mía kém hiệu quả sang thâm canh một số loại cây ăn trái có hiệu quả kinh tế ở xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Xây dựng phòng tâm lý học đường cho các trường Trung học phổ thông trên đị... (19/04/2020)
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng phòng tâm lý học đường cho các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau ăn lá trong nhà lư... (19/04/2020)
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau ăn lá trong nhà lưới đạt tiêu chuẩn VietGAP TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau đạt tiêu chuẩn Vie... (19/04/2020)
1.Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 202... (17/04/2020)
( 03 nhiệm vụ đã thực hiện Thu thập Đăng ký - Lưu giữ tại Trung tâm khoa học và công nghệ)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Công nghệ năm 2019 (07/01/2020)
.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Công nghệ năm 2018 (07/01/2020)
.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Công nghệ năm 2017 (07/01/2020)
.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Công nghệ năm 2016 (07/01/2020)
.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Công nghệ năm 2014 (07/01/2020)
.

     Next
Posts on:
Select a date from the calendar.