nhontrach_phuthanh : Thông tin các tổ chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 
New Page 1

1. ĐOÀN THANH NIÊN XÃ PHÚ THẠNH

DTN.jpg


- Đồng chí: Trần Minh Đức - Bí thư Đoàn Thanh niên xã;

- Đồng chí:  Phan Thị Ngọc Diễm  - Phó Bí thư Đoàn;

- Tổng số chi đoàn: 9 chi đoàn trực thuộc, gồm có:

+ 03 Chi đoàn ấp;

+ 03 chi đoàn khối trường học;

+ 01 chi đoàn cơ quan;

+ 01 chi đoàn Quân sự;

+ 01 chi đoàn Công an;

- Tổng số Đoàn viên: 997 đoàn viên. Trong đó, đoàn viên nòng cốt có 431/997 chiếm tỷ lệ 49,6%.

 

  ​2. HỘI NÔNG DÂN XÃ XÃ PHÚ THẠNH

 

HND.jpg


- Đồng chí: Tống Đình Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân xã;

- Đồng chí: Nguyễn Thành Quang  - Phó chủ tịch;

- Tổng số có 03 chi hội: Gồm Chi hội (ấp 1, ấp 2, ấp 3)

- Tổng số Hội viên: 396 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 178/396, chiếm tỷ lệ 45%.

 

 

 3. HỘI PHỤ NỮ XÃ XÃ PHÚ THẠNH​

HPN.jpg

- Đồng chí: Bùi Thị Hồng - Chủ tịch HPN xã;

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hồng - Phó chủ tịch;

- Tổng số có 3 chi hội: Gồm Chi hội (ấp 1, ấp 2, ấp 3)

- Tổng số Hội viên: 2.045 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 688/2045, chiếm tỷ lệ 35,2%.

 

4. HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ

 

CCB.jpg

- Đồng chí: TrẦn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã;

- Đồng chí: Lê Cảnh Thêm - Phó chủ tịch;

- Tổng số có 04 chi hội: Gồm Chi hội (ấp 1, ấp 2, ấp 3)

- Tổng số Hội viên: 68 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 36/68, chiếm tỷ lệ 55,9%.

 

 

5. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ

NCT.jpg

- Đồng chí: Tô Thiện Tâm - Chủ tịch Hội người cao tuổi.

- Tổng số có 3 chi hội: Gồm Chi hội (ấp 1, ấp 2, ấp 3)

- Tổng số Hội viên: 519. người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 255 người, chiếm tỷ lệ 49,1%, đoàn viên là đảng viên có 17 người, chiếm tỷ lệ 3,2%.