nhontrach_phuthanh : Kết quả ứng dụng nhiệm vụ KHCN Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất Quýt Đường theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai Updated02-12-2021 04:34
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất Quýt Đường theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

1.1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất Quýt Đường theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

1.2. Loại hình nhiệm vụ (đánh dấu vào mục phù hợp):

       Đề tài khoa học và công nghệ

1.3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ/Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả:

        Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam Bộ

1.4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Đỗ Văn Thịnh

1.5. Ngày được nghiệm thu, đánh giá chính thức: 08 tháng 03 năm 2019

1.6. Giấy đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 09-2019/CS

Ngày cấp: 08/03/2019              Cơ quan cấp: UBND huyện Định Quán

1.7. Bộ/Ngành/UBND tỉnh chủ quản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Cây ăn quả miền Nam

1.8. Mô tả nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

(Mô tả ngắn gọn những ứng dụng của kết quả của nhiệm vụ: đã ứng dụng như thế nào; ứng dụng vào lĩnh vực, hoạt động gì; có chuyển giao công nghệ không)

Đào tạo 10 KTV, tập huấn 4 lớp KT 200 nhà vườn, 2 hội thảo đầu bờ 100 nhà vườn đã được chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và nâng cao kỹ năng giúp có ý thức tốt hơn trong việc quản lý và sử dụng hóa chất, thuốc BVTV, xử lý rác thải giảm tác động với môi trường tự nhiên. Việc chuyển giao đạt hiệu quả cao giúp làm chủ công nghệ cho nhà vườn. Đạt năng suất cao và ít bị nhiễm sâu bệnh hại. Mô hình có hiệu ứng tốt lan tỏa muôn nơi

1.9. Nêu hiệu quả kinh tế (nếu có), tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại (nếu có):

Nâng cao trình độ, nhận thức và trách nhiệm cho nông dân sử dụng thuốc BVTV. Chuyển giao kỹ thuật giúp đáp ứng nhu cầu thông tin kỹ thuật và thị trường. Tạo công ăn việc làm, đời sống vật chất và văn hóa cải thiện, ổn định an ninh chính trị. Đạt chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phúc lợi người lao động. Cạnh tranh sản phẩm tăng cao, giải quyết tốt đầu ra, đạt chứng nhận được người tiêu dùng tin cậy, hiệu quả kinh tế bền vững. Liên kết nhỏ lẻ tạo nên Tổ Hợp tác kinh tế tập thể, diện tích lớn, tập trung, đạt chất lượng an toàn có thương hiệu hiệu quả kinh tế. Nông dân ý thức tuân theo đúng quy trình tạo ra sản phẩm vừa đảm bảo nhu cầu thị trường, sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ môi trường. Quản lý và sử dụng thuốc BVTV, xử lý rác thải, giảm tác động với sức khỏe, cân bằng hệ sinh thái, giảm tác động đến môi trường. Sử dụng hữu cơ, sinh học, phân bón hợp lý cải thiện dinh dưỡng đất, cân bằng hệ sinh thái, tăng độ phì nhiêu, tính bền vững, giảm xói mòn, thoái hóa đất. Sử dụng nguồn nước thích hợp và hiệu quả hơn giảm tác hại đến môi trường, bảo vệ nguồn nước, thích ứng tốt hơn với tình hình hạn hán do biến đổi khí hậu. Tăng hiệu quả sử dụng đất, tăng diện tích phủ xanh, có lợi môi trường, tạo cảnh quan tốt cho du lịch sinh thái.

II. PHẦN THÔNG TIN THEO LOẠI HÌNH NHIỆM VỤ

(Lựa chọn nội dung của phần thứ hai tùy theo loại hình nhiệm vụ)

Áp dụng đối với Đề tài khoa học và công nghệ

2.1. Kết quả của đề tài được ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nào?:

£ Khoa học nông nghiệp

2.2. Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có được sử dụng để giải quyết vấn đề thực tế, là cơ sở để đề xuất những nội dung nghiên cứu hoặc những vấn đề mới?:

Cơ sở để hình thành Đề án KH

2.3. Số lượng công bố khoa học, văn bằng sở hữu công nghiệp có nguồn gốc từ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 0

2.3.1. Số lượng công bố trong nước: 0

2.3.2. Số lượng công bố quốc tế: 0

2.4. Từ ứng dụng kết quả của đề tài, có hình thành yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp không? (đơn yêu cầu bảo hộ; bằng bảo hộ được cấp,...): không

2.5. Việc ứng dụng kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có góp phần vào đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ không? (cho biết số Tiến sỹ, Thạc sỹ sử dụng kết quả của đề tài cho nội dung luận án, luận văn của mình, nếu có):không

Posts on:
Select a date from the calendar.