giatan2 : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tiềm năng KTXH

 

1. Nguồn lao động

Tổng số hộ trong xã: 3.873 người

Số nhân khẩu: 15.007 người

Tỷ lệ lao động công nghiệp – Tiểu thủ CN: 32,85%.

Tỷ lệ lao động nông nghiệp:  33,14%

Tỷ lệ lao động thương mại- dịch vu: 33,99%

2. Đất đai

Tổng diện tích đất tự nhiên:1.461.ha – Tỷ lệ:.............%

Diện tích đất nông nghiệp:.1.263 ha – Tỷ lệ: 86,4%

Diện tích đất lâm nghiệp:................................ha – Tỷ lệ:.............%

Diện tích đấy chuyên dùng: 92.19 ha                – Tỷ lệ: 6,2.%

Diện tích đất ở: 80.71 ha                                    – Tỷ lệ: 5,4%

Hiện trạng sử dụng đất: đất được phân bổ và sử dụng đúng mục đích sử dụng.

3. Thông tin liên lạc

Xã có hệ thông loa truyền thanh được thiết lập đáp ứng các quy định về thiết bị truyền thanh, phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ và sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định.

Trang thông tin điện tử: Trung bình hàng năm cập nhật trên 150 tin bài lên Website về nội dung thông tin hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội địa phương.

Xã có hệ thống điện thoại, đường truyền Internet phủ khắp trên địa bàn 5 ấp với 100% hộ dân sử dụng điện thoại có định và điện thoại di động, có hệ thống thông tin nghe nhìn.

4. Giao thông

Đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua xã: quốc lộ 20

Số km đường chạy qua: 5 km

Hiện trạng hệ thống đường giao thông trong xã: đường đều được bê tông hóa