giatan2 : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 

1. Ấp Đức Long 1

1.1. Đặc điểm:

- Tổng diện tích: 74,3ha;

- Số hộ dân: 689 hộ.

- Tổng số dân số: 2688 nhân khẩu trong đó 1361 nam, 1327 nữ.

- Địa bàn dân cư: 19 Tổ nhân dân.

1.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Bí thư chi bộ - kiêm trưởng ấp

- Đồng chí Nguyễn Hữu Danh -  Trưởng Ban Công tác MT ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 16 đảng viên;

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi.


2. Ấp Đức Long 2

1.1. Đặc điểm:

- Tổng diện tích:  186,9  ha.

- Số hộ dân: 635 hộ.

- Tổng số dân số: 2558 nhân khẩu; Trong đó: nam 1274, nữ 1284

- Địa bàn dân cư: 19 Tổ nhân dân.

1.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Bí thư chi bộ - kiêm trưởng ấp

- Đồng chí Lại Minh Chánh - Trưởng Ban Công tác MT ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 14 đảng viên;

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi.


3. Ấp Đức Long 3

1.1. Đặc điểm:

- Tổng diện tích: 378,8 ha;

- Số hộ dân: 662 hộ.

- Tổng số dân số: 2544 nhân khẩu; Trong đó: nam 1264, nữ 1280

- Địa bàn dân cư:   Tổ nhân dân.

1.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Nguyễn Vũ Thanh Long- Bí thư chi bộ - kiêm trưởng ấp

- Đồng chí Trần Chí Dũng - Công tác MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 18 đảng viên;

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi.


4. Ấp Bạch Lâm 1

1.1. Đặc điểm:

- Tổng diện tích: 91,5 ha;

- Số hộ dân: 854 hộ.

- Tổng số dân số: 3254 nhân khẩu; trong đó nam: 1701, nữ 1553

- Địa bàn dân cư: 25 Tổ nhân dân.

1.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí: Nông Văn Hiến- Bí thư chi bộ

- Đồng chí Vũ Thanh Phong - trưởng ấp

- Đồng chí Nguyễn Đắc Thắng - Trưởng Ban Công tác MT ấp;​

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 16 đảng viên;

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi.


5. Ấp Bạch Lâm 2

1.1. Đặc điểm:

- Tổng diện tích: 719 ha;

- Số hộ dân: 1033 hộ.

- Tổng số dân số: 3963 nhân khẩu, trong đó: 2016 nam, nữ 1974

- Địa bàn dân cư: 28 Tổ nhân dân.

1.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí  Sầm Minh Đức – Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT ấp

- Đồng chí Lê Phúc - trưởng ấp

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 12 đảng viên;

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi.