giatan2 : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 

MaiThiThanhThuy.jpg

- Họ và tên: Mai Thị Thanh Thủy

- Ngày tháng năm sinh: 21/1/1983

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

NongNgocBinh.jpg

- Họ và tên: Nông Ngọc Bình

- Ngày tháng năm sinh:02/01/1979

- Chức vụ: PBT Đảng ủy, CT.UBND xã

- Điện thoại liên lạc: 0968383638

VuKimThanh.jpg


- Họ và tên: Vũ Kim Thành

- Ngày tháng năm sinh: 18/10/1985

- Chức vụ: UVTV, Thường trực Đảng ủy, CN.UBKT ĐU xã

- Điện thoại liên lạc: 0393659650


HoangVanChuong.jpg


- Họ và tên: Hoàng Văn Chương

- Ngày tháng năm sinh: 18/4/1964

- Chức vụ: ĐUV, CT.HĐND, Trưởng khối vận, CT.MMTQ xã

- Điện thoại liên lạc: 0913776612

PhamAnhTuan.jpg- Họ và tên: Phạm Anh Tuấn 

- Ngày tháng năm sinh: 30/7/1983

- Chức vụ: ĐUV, PCT.HĐND, Phó ban tuyên giáo xã

- Điện thoại liên lạc: 0376009300


NguyenThanhLong.jpg


- Họ và tên: Nguyễn Thanh Long

- Ngày tháng năm sinh: 15/1/1977

- Chức vụ: ĐUV, PCT.UBND xã

- Điện thoại liên lạc: 0975757890

 

HoangThiKimNgoc.jpg


- Họ và tên: Hoàng Thị Kim Ngọc

- Ngày tháng năm sinh:14/4/1984

- Chức vụ: ĐUV, PCT.UBND xã

- Điện thoại liên lạc: 0908705268

 

TranDinhLong.jpg


- Họ và tên: Trần Đình Long

- Ngày tháng năm sinh:19/5/1978

- Chức vụ: ĐUV, Trưởng công an xã

- Điện thoại liên lạc: 0932151345

 

NguyenBaoTan.jpg
- Họ và tên: Nguyễn Bảo Tân

- Ngày tháng năm sinh:7/6/1983

- Chức vụ: ĐUV, CHT Quân sự xã

- Điện thoại liên lạc: 0966907749