giatan2 : Thông tin các vị trí công chức Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các vị trí công chức

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Ngôc Văn Mạnh

CC.Văn Hóa – Xã hội

0978304550

2

Phan Văn Hưởng

CC.Văn Hóa – Xã hội

0966240424

3

Trịnh Nguyễn Hòa

CC.Địa chính – xây dựng

0916655918

4

Nguyễn Thị Mai Linh

CC.Tư pháp – Hộ tịch

0343681369

5

Đặng Văn Tuấn

CC.Tư pháp – Hộ tịch

0984483726

6

Phan Thị Âu

CC.Tài chính – Kế toán

0985341684

7

Hà Công Minh

CC.Tài chính – Kế toán

0933469908

8

Vũ Thị Kim Thúy

CC.Văn phòng – Thống kê

 0355852843

9

Đỗ Đức Hiệp

CC.Địa xây dựng-NN-MT

0933291281