giatan2 : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 

1. Công nghiệp

Chú trọng phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng lợi như: Công nghiệp chế biến nông sản-thực phẩm, gắn với nguồn nguyên liệu tại chỗ như chuối, cà phê, điều phù hợp với đặc điểm tình hình phát triển kinh tế địa phương.

2. Nông – Lâm – Ngư nghiệp

tập trung phát triển nông nghiệp, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại gắn với bảo vệ môi trường, tăng cường khả năng thích ứng, xử lý tình hình dịch bệnh; hoàn thiện hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi phục vụ sản xuất, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Chú trọng phát triển nông nghiệp xanh

3. Thương mại – Dịch vụ – Du lịch

Phấn đấu hàng năm tăng 5-5,5% ngành thương mai-dịch vụ, trong đó chú trọng và tạo điều kiện cho các ngành dịch vụ phát triển, nhất là dịch vụ ăn uống, chế biến gỗ, may mặc, cơ khí

4. Biểu đồ định hướng phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Bieudo_Giatan2 (2).png 

Cơ cấu kinh tế trên địa bàn xã

Bieudo_Giatan2 (3).png 

Cơ cấu lao động trên địa bàn xã

Bieudo_Giatan2 (4).png 

Thu nhập bình quân đầu người hàng năm

Bieudo_Giatan2 (1).png 

Tỷ lệ tập hợp đoàn viên hội của các tổ chức chính trị xã