giatan2 : Nhiệm vụ KHCN địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Nhiệm vụ KHCN địa phương

 
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất chôm chôm đạt chuẩn Vie... (24/04/2020)
1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất chôm chôm đạt chuẩn VietGAP và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất hồ tiêu đạt chuẩn GLOBA... (23/04/2020)
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất hồ tiêu đạt chuẩn GLOBALG.A.P tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Xây dựng hệ thống quản lý và điều hành hoạt động của trường THCS Thăng Long... (23/04/2020)
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống quản lý và điều hành hoạt động của trường THCS Thăng Long và THCS Nguyễn Đình Chiểu huyện Thống Nhất
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật quản lý một số sâu bệnh hại chín... (22/04/2020)
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật quản lý một số sâu bệnh hại chính giai đoạn ra hoa đậu trái và nâng cao hiệu quả kinh tế vườn điều ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Chuyển đổi vườn chuối đá lộ đầu sang thâm canh cây tiêu ba xã Gia Kiệm, Qua... (22/04/2020)
1. Tên nhiệm vụ: Chuyển đổi vườn chuối đá lộ đầu sang thâm canh cây tiêu ba xã Gia Kiệm, Quang Trung và Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
Đánh giá và xây dựng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trên địa bàn huyện... (22/04/2020)
1. Tên nhiệm vụ: Đánh giá và xây dựng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trên địa bàn huyện Thống Nhất

    
Posts on:
Select a date from the calendar.