giatan2 : Thông tin các tổ chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 

1. Đoàn thanh niên

DoanTN.jpg 

Đ/c: Ngô Văn Mạnh

Bí thư Đoàn thanh niên

Số điện thoại: 0356260941


2. Hội Nông dân

HoiND.jpg

Đ/c: Mai Thị Thi

Chủ tịch Hội Nông dân

Số điện thoại: 0356007988


3. Hội phụ nữ

HoiPN.jpg

Đ/c: Phan Thị Âu

Chủ tịch Hội phụ nữ

Số điện thoại: 0978266811


4. Hội Cựu chiến binh

HoiCCB.jpg

Đ/c: Ngô Văn Mạo

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Số điện thoại: 0968141329