giatan2 : Nội dung - CCHC - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Tiếp nhận hồ sơ đất đai qua dịch vụ bưu chính công ích trong giai đoạn giãn cách xã hội Updated20-07-2021 03:50
Để đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 8-7-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ phận Một cửa các cấp sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ.
 

​Để thực hiện thủ tục hành chính nêu trên, người dân liên hệ Tổng đài dịch vụ công 0251.1022 để đăng ký dịch vụ tiếp nhận hồ sơ tại nhà hoặc trả kết quả thủ tục hành chính về địa chỉ theo yêu cầu. Bên cạnh đó, để thuận lợi hơn cho quá trình tiếp nhận hồ sơ, người dân chuẩn bị hồ sơ cần thiết theo quy định tại Bộ thủ tục hành chính (công khai tại Cổng dịch vụ công quốc gia dichvucong.gov.vn hoặc hướng dẫn của nhân viên Tổng đài). Khi nộp hồ sơ, người dân kiểm đếm, đối chiếu hồ sơ đã cung cấp cho nhân viên dịch vụ bưu chính công ích và cùng ký vào Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu quy định.
P.Nga
 

Posts on:
Select a date from the calendar.