page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameItem does not exist. It may have been deleted by another user.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
tanphu_phubinh : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhằm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng ngày 23/9/2019, Tại hội trường TTVHTT – HTCĐ xã Phú Bình. Đảng ủy xã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Tổ công tác số 01 Huyện ủy về dự giám sát cuộc họp thường kỳ BCH Đảng bộ xã năm 2020

Nhằm nâng cao chất lượng các cuộc họp, cấp ủy cơ sở gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2020, tại Hội trường UBND xã Phú Bình; Tổ công tác số 1 của huyện ủy Tân Phú về dự giám sát họp cấp ủy, Đảng bộ xã năm 2020 đối với Đảng ủy xã Phú Bình.

Tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 90 năm Thành lập mặt trận dân tộc Việt Nam năm 2020

Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc; Về yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã tổ chức trên địa bàn 6 ấp và lấy ấp Phú Hợp B làm điểm.

Tiếng Việt | English
tim kiem