page load: 0x80070002 Trang - home
tanphu_phubinh : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhằm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng ngày 23/9/2019, Tại hội trường TTVHTT – HTCĐ xã Phú Bình. Đảng ủy xã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

HĐND xã giám sát việc triển khai và thực hiện chương trình giảm nghèo, xét duyệt cho vay và quản lý nguồn vốn vay ủy thác.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo các chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Sáng ngày 23 tháng 9 năm 2020, tại hội trường UBND xã Phú Bình; Thường trực HĐND xã Phú Bình tổ chức giám sát việc triển khai và thực hiện chương trình giảm nghèo, xét duyệt cho vay và quản lý nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng CSXH huyện trên địa bàn ấp Phú Dũng.

Tiếng Việt | English
tim kiem