page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
suoitre : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ trường mầm non Sen Hồng

Công tác phát triển Đảng là một chỉ tiêu lớn trong tổ chức của Đảng bộ nói chung và chi bộ nói riêng. Công tác phát triển đảng luôn được chi bộ trường Mầm non Sen Hồng chú trọng và hoàn thành Nghị quyết Đảng bộ giao.

Lễ phát động điểm “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với tuyên truyền phổ biến pháp luật”

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm góp phần ổn định tình hình TTATXH trên địa bàn tỉnh. Sáng 25/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố và phường Suối Tre tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tấn công trấn áp các loại tội phạm gắn với công tác dân vận, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Suối Tre. Đây là đơn vị được Công an tỉnh chọn làm điểm trên địa bàn thành phố Long Khánh.