page load: 0x80070002 Trang - home
phuocthai : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã Phước Thái huyện Long Thành
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc

Ngày 08/01/2021 tại Hội trường UBND, Hội nghị UBMTTQ Việt Nam xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2024 tổ chức Tổng kết công tác Mặt trận năm 2020; chương trình thống nhất hành động năm 2021

Điểm sáng của Phong trào TDĐKXDĐSVH ở địa bàn dân cư

Đó là nhờ biết vận dụng sáng tạo Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phương pháp làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận tổ quốc đầy tinh thần và cộng đồng trách nhiệm

Thẩm định Danh hiệu Cộng đồng học tập cấp xã

Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của huyện Long Thành tổ chức kiểm tra đánh giá, chấm điểm 15 tiêu chí xây dựng cộng đồng học tập cấp xã năm 2020