page load: 0x80070002 Trang - home
phuocthai : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã Phước Thái huyện Long Thành
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Kiểm tra công tác Tuyên truyền TTPBGDPL

Ngày 09/6/2020, tại Hội trường UBND xã bà Trần Thị Kim Ngân - PCT UBND cùng các thành viên BCĐ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) của xã đã làm việc cùng đoàn kiểm tra của huyện Long Thành về công tác (TTPBGDPL) ở địa bàn xã Phước Thái, do bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - PP Tư pháp huyện làm trưởng đoàn.

Hoạt động giám sát

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành giám sát công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong Đại dịch Covid-19

Để nuôi ong mật hiệu quả cao: Phải bắt đầu từ con giống tốt

Nuôi ong lấy mật theo quy trình VietGAP đã giúp nhiều hộ dân ở Yên Thế (Bắc Giang) nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, từ đó hình thành nên một số hợp tác xã chăn nuôi ong giúp nhau cùng phát triển.