xuanthanhcham : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom

​Website của Ủy ban nhân dân Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất chôm chôm đạt chuẩn VietGAP và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai Updated24-04-2020 06:55
1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất chôm chôm đạt chuẩn VietGAP và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ:  ThS. Phạm Đình Dũng

Đồng chủ nhiệm: KS. Nguyễn Thị Rỡ

Cá nhân tham gia: TS. Bùi Xuân Khôi, ThS Vũ Mạnh Hà, KS. Lê Thị Chung, ThS. Nguyễn Thanh Thủy, KS. Nguyễn Đăng Khoa, KS. Phạm Thị Xuân Diệu, ThS. Hoàng Đắc Hiệt, ThS. Trần Văn Lâm, KS. Tô Thị Thùy Trinh, ThS. Đỗ Bá Khang, ThS Lê Thị Thu Mận,  KS. Thái Thị Bích

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung

Nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm chôm chôm Thống Nhất trên thị trường.

Mục tiêu cụ thể

- Đánh giá tình hình sản xuất chôm chôm tại huyện Thống Nhất đối chiếu với các yêu cầu của VietGAP;

- Xây dựng 10,0 ha chôm chôm giai đoạn kinh doanh đạt chứng nhận VietGAP. Năng suất tăng 15-20%, hiệu quả kinh tế tăng 10-15% so đối chứng;

- Nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất chôm chôm theo VietGAP cho cán bộ kỹ thuật và hộ nông dân trồng chôm chôm trên địa bàn huyện Thống Nhất

5. Kết quả thực hiện:

+ Đã xây dựng 01 báo cáo đánh giá hiện trạng sản xuất chôm chôm tại huyện Thống Nhất đối chiếu với các tiêu chí của VietGAP. Đạt 100% so với Hợp đồng.

+ Đã xây dựng mô hình sản xuất chôm chôm đạt tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 16,5 ha, 7 hộ tham gia ở xã Quang Trung. Mô hình được cấp giấy chứng nhận VietGAP với tổng diện tích là 16,5 ha (tăng 65% so với hợp đồng đã ký). Cây chôm chôm sinh trưởng phát triển tốt, năng suất chôm chôm dao động từ 20,8 – 22,8 tấn/ha, tăng 18,4% so với vườn đối chứng. Lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí đầu tư đạt 214.411.000 đồng/ha/năm, tăng 36,2% so với vườn đối chứng. Đạt 165% so với Hợp đồng về diện tích, đạt 100% về mức tăng năng suất, đạt 241% về mức tăng hiệu quả kinh tế.

+ Đã đào tạo 10 kỹ thuật viên làm nòng cốt nắm bắt kiến thức làm chủ quy trình sản xuất chôm chôm theo tiêu chuẩn VietGAP và chủ động tổ chức sản xuất. Đạt 100% so với Hợp đồng.

+ 120 lượt nhà vườn được tập huấn và 80 lượt nhà vườn đã hội thảo đầu bờ đều nắm vững quy trình kỹ thuật, có thể áp dụng tốt trong sản xuất chôm chôm. Đạt 100% so với Hợp đồng.

+ Sổ tay “Qui trình sản xuất chôm chôm theo tiêu chuẩn VietGAP“ ở huyện Thống Nhất.

+ Giới thiệu công ty thu mua chôm chôm và ký 1 hợp đồng tiêu thụ.

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 02/2017 đến tháng 8/2019

7. Kinh phí thực hiện: 2.037.771.000 đồng

Trong đó ngân sách nhà nước: 1.185.335.000 đồng​ 
Posts on:
Select a date from the calendar.