page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
xuanthanhcham : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom

​Website của Ủy ban nhân dân Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
13. Tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức, kỷ năng bảo vệ chăm sóc trẻ em và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Sáng ngày 28/10/2023, Sở Lao động -TBXH tỉnh Đồng Nai phối hợp với phòng Lao động -TBXH huyện và UBND thị trấn Dầu Giây tổ chức tập huấn, truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho 100 phụ huynh và người chăm sóc trẻ trên địa bàn thị trấn tham dự.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị trấn Dầu Giây lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 27/01/2024, tại Trung tâm Văn hoá, thể thao và học tập cộng đồng thị trấn Dầu Giây, Hội LHTN Việt Nam thị trấn Dầu Giây đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị trấn Dầu Giây lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 – 2029 với sự tham gia của 60 đại biểu chính thức.