xuanthanhcham : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom

​Website của Ủy ban nhân dân Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Đánh giá và xây dựng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trên địa bàn huyện Thống Nhất Updated22-04-2020 02:18
1. Tên nhiệm vụ: Đánh giá và xây dựng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trên địa bàn huyện Thống Nhất

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Thị Thùy Liên và KS. Trần Châu Lộc

Cá nhân tham gia: Nguyễn Đình Cương, Trần Quang Quấn, Huỳnh Minh Hậu, Lê Phát Hiển, Đăng Bá Mạnh, Trần Văn Lưu, Nguyễn Duy An

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình với mục tiêu lập kế hoạch nhằm thực hiện mục tiêu cắt giảm 3 – 5 % tổng mức năng lượng tiêu thụ của huyện Thống Nhất trong giai đoạn

2009-2012.

- Xây dựng 3 mô hình đơn vị sử dụng TKNL cho ngành công nghiệp chế biến gỗ,

tòa nhà, hệ thống chiếu sáng công cộng. Các mô hình này đặt mục tiêu tiết kiệm được 10- 20 % năng lượng.

5. Kết quả thực hiện:

- Dự án đã được triển khai trong thời gian 18 tháng, nhóm thực hiện dự án đã cố gắng thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin thực tế, các nghiên cứu lý thuyết và xây dựng các mô hình.

- Qua kết quả việc xây dựng các mô hình ta thấy mức tiết kiệm ở các mô hình là khá cao (đu tiết kiệm trên trên 10%).

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 6/2009 đến tháng 3/2011

7. Kinh phí thực hiện: 238.490.000 đồng

 ​

Posts on:
Select a date from the calendar.