xuanthanhcham : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom

​Website của Ủy ban nhân dân Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tiềm năng KTXH

 

Nguồn lao động

Tổng số hộ trong Thị trấn Dầu Giây: 5.148  hộ

Số nhân khẩu: 23.309 người

Đất đai

Tổng diện tích đất tự nhiên:1413,62..ha – Tỷ lệ:.............%

Diện tích đất nông nghiệp:.702,77.ha – Tỷ lệ:50%

Diện tích đấy chuyên dùng:.584,1.ha – Tỷ lệ:.41,4%

Diện tích đất ở 119,75.ha – Tỷ lệ:8,6%

Giao thông

Đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua Thị trấn Dầu Giây: .

Quốc lộ 1 A,  Quốc lộ 20, Tnh lộ 769

Số km đường chạy qua: Quốc lộ 1 A ( 2km); QL20 (1km), Tnh lộ 769 (1km)