xuanthanhcham : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom

​Website của Ủy ban nhân dân Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 

TranThiKimLoan_TTDauGiay.jpg


Họ & tên: Trần Thị Lim Loan

Sinh năm:  1980. Quê quán: Trà Vinh

Trình độ chuyên môn: ThS. QTKD

Trình độ Chính trị: Cao cấp

Chức danh: HUV-  BT. Đảng ủy

ĐT: 0908155254. Mail: Huetho80@gmail.com


TranVanTrung_TTDauGiay.jpg

Họ & tên: Trần Văn Trung

Sinh năm: 1974

Quê quán: Nam Định

Trình độ chuyên môn: Cử nhân KT; Kỹ sư XD

Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh.

Trình độ Chính trị: Cao cấp

Chức danh: PBT.ĐU- CT.UBND thị trấn

ĐT:0918164040; Mail:trantrung4040@yahoo.com.vn


HuynhThiKimTuyen_TTDauGiay.jpg


Họ & tên: Huỳnh Thị Kim Tuyến

Sinh năm:  1981

Quê quán: Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành Chính- Cử nhân Lịch sử Đảng

Trình độ Chính trị:Trung cấp

Chức danh: ĐUV-  Thường trực Đảng ủy

ĐT:0961608579; email:tuyenhuynh1981@gmail.com


NguyenThiHop_TTDauGiay.jpg


Họ & tên: Nguyễn Thị Hợp

Sinh năm: 1979

Quê quán: Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ Chính trị:Trung cấp

Chức danh: ĐUV-  PCT.UBND thị trấn (phụ trách lĩnh vực Văn hóa –Xã hội)

ĐT: 0918389918

Mail: Bachhop9791@gmail.com


HoVanThien_TTDauGiay.jpg


Họ & tên: Hồ Văn Thiện

Sinh năm: 1970

Quê quán: Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân TC-KT

Trình độ Chính trị:Trung cấp

Chức danh: ĐUV-  PCT.UBND thị trấn (phụ trách lĩnh vực Kinh tế)

ĐT:0909165035

Mail: thienho6719@gmail.com


PhamVanThuan_TTDauGiay.jpg


Họ & tên: Phạm Văn Thuận

Sinh năm: 1972

Quê quán: TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Cử nhân KT- Luật

Trình độ Chính trị:Trung cấp

Chức danh:  CT.UBMTTQ thị trấn

ĐT: 0933636415.

Mail:mtxuanthanh@gmail.com


TranLeDuy_TTDauGiay.jpg


Họ & tên: Trần Lê Duy

Sinh năm: 1978

Quê quán: Bắc Giang

Trình độ chuyên môn: Đại học- Học viện cảnh sát-CN Luật.

Cấp bậc ngành: Trung tá

Trình độ Chính trị:Trung cấp

Chức danh: ĐUV- Trưởng CA thị trấn ĐT;0977797222

Mail:tranleduy78@gmail.com


NguyenTienNhat_TTDauGiay.jpg


Họ & tên: Nguyễn Tiến Nhất

Sinh năm: 1979

Quê quán: Quảng Nam

Trình độ chuyên môn: CN Luật

Trình độ Chính trị:Trung cấp

Chức danh: ĐUV-  CHT. BCHQS thị trấn

ĐT:0937678486

Mail;tiennhatxuanthanh@gmail.com


NguyenThiMai_TTDauGiay.jpg


Họ & tên: Nguyễn Thị Mai

Sinh năm: 1982

Quê quán: Bến Tre

Trình độ chuyên môn: CN. KT-Luật

Trình độ Chính trị:Trung cấp

Chức danh: ĐUV-  CT. Hội LHPN thị trấn

Đt:0902988617; Mail:mainguyen140682@gmail.com


NguyenThiHongHien_TTDauGiay.jpg


Họ & tên: Nguyễn Thị Hồng Hiền

Sinh năm: 1988

Quê quán: Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: CN. KT-Luật

Trình độ Chính trị:Trung cấp

Chức danh: Bí thư Đoàn Thanh niên

ĐT:0908053098

Mail:honghien2507@gmail.com


PhanXungPhong.jpg


Họ & tên: Phan Xung Phong

Sinh năm: 1980

Quê quán: Đồng Nai

Trình độ chuyên môn: CN. KT-Luật

Trình độ Chính trị: Trung cấp

Chức danh: CT. Hội Cựu chiến binh

ĐT:0937015335

Mail:phanxungphongccb@gmail.com


DoanVanTuyen_TTDauGiay.jpg


Họ & tên: Đoàn văn Tuyên

Sinh năm:  1971

Quê quán:

Trình độ chuyên môn: CN. KT-Luật

Trình độ Chính trị:Trung cấp

Chức vụ: CT. Hội Nông dân

ĐT:0908762822

Mail: doantuy17@gmail.com