xuanthanhcham : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom

​Website của Ủy ban nhân dân Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Xây dựng hệ thống quản lý và điều hành hoạt động của trường THCS Thăng Long và THCS Nguyễn Đình Chiểu huyện Thống Nhất Updated23-04-2020 03:37
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống quản lý và điều hành hoạt động của trường THCS Thăng Long và THCS Nguyễn Đình Chiểu huyện Thống Nhất
 

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thống Nhất

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Đình Cương

Cá nhân tham gia: CN. Từ Minh Dũng, CN. Trương Chúc Thanh, CN. Trương Nguyễn Thái Nguyên, CN. Phạm Văn Quân, CN. Phạm Thụy Ý Nhi

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Phát huy hiệu quả ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, phới hợp cùng PHHS để cùng theo dõi quản lý con em học sinh, từ đó có giải pháp hợp lý hơn trong các tác giáo dục đào tạo cho từng đối tượng.

5. Kết quả thực hiện:

Việc triển khai đầu tư dự án bước đầu mang lại các hiệu quả nhất định cho các đơn vị thụ hưởng, cho các giáo viên trong việc nhập liệu tính toán trong công tác học tập của học sinh và phát huy được hiệu quả việc ứng dụng CNTT vào quản lý học tập bên cạnh các chương trình hỗ trợ giảng dạy, soạn giáo án…

Qua thời gian cho thấy, phần mềm Eschool đã phát huy được hiệu quả các chức năng mà một số phần mềm PEMIS – VEMIS còn hạn chế. Cơ chế hoạt động phầm thông qua môi trường Internet giúp cho nhà trường và giáo viên có thể sử dụng và thực hiện khi có thời gian mà không cần phụ thuộc không gian và thời gian. Cơ chế liên thông giúp giảm thiểu thời gian quá trình nhập liệu mà vẫn có thể sử dụng CSDL của PEMIS – VEMIS cho Eschool.

Phần mềm với nền tảng là web ứng dụng có thể cung cấp luôn cho các thông itn như một website, giúp nhà trường có thẻ giới thiệu trường mình ra bên ngoài và là nơi học sinh có thể tìm hiểu các tài liệu học tập, là một kênh giáo viên chia sẽ các bài giáo án hay với nhau để phục vụ công tác giảng dạy tốt hơn.

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 4/2012 đến tháng 5/2013

7. Kinh phí thực hiện:  243.072.000 đồng

 

 
Posts on:
Select a date from the calendar.