phuly : Thông tin tổ chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 
New Page 1

DTN.jpg

ĐOÀN THANH NIÊN XÃ PHÚ LÝ

Đ/c: Phạm Thị Khánh Linh - Bí thư xã Đoàn

Đ/c:Ngô Quốc Anh - Phó bí thư xã đoàn

Tổng số chi đoàn: 13 Chi đoàn. Trong đó có 9 chi đoàn ấp; 3 chi đoàn khối trường học, 01 chi đoàn quân sự

Tổng số đoàn viên: 698 đoàn viên. Trong đó đoàn viên nồng cốt 198 chiếm tỷ lệ 24%; Đoàn viên là đảng viên: 52, chiếm tỷ lệ 7,54%.

  

 


 HND.jpg

HỘI NÔNG DÂN XÃ PHÚ LÝ

Đ/c: Cổ Văn Lâm - Chủ tịch Hội Nông dân xã

Đ/c: Nguyễn Quang Chiến - PCT Hội Nông dân xã.

Tổng số chi đoàn: 9 Chi hội của gồm: Chi hội Ấp 1; Chi hội Ấp 2; Chi hội Ấp 3; Chi hội Ấp 4; Chi hội Ấp Bàu Phụng, Chi hội ấp Cây Cấy, Chi hội ấp Bình Chánh, Chi hội Ấp Lý lịch 1, Chi hội Ấp Lý lịch 2

Tổng số hội viên: 1.068 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 568 chiếm tỷ lệ 53,18%, Hội viên là đảng viên: 35, chiếm tỷ lệ 3,3%.

  

 

 

 HPN.jpg

HỘI PHỤ NỮ XÃ PHÚ LÝ

Đ/c: Nguyễn Thị Cẩm Tú - Chủ tịch Hội phụ nữ xã

Đ/c: Tạ Thị Mai Lan - Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã

Tổng số chi hội: 9 Chi hội của gồm: Chi hội Ấp 1; Chi hội Ấp 2; Chi hội Ấp 3; Chi hội Ấp 4; Chi hội Ấp Bàu Phụng, Chi hội ấp Cây Cấy, Chi hội ấp Bình Chánh, Chi hội Ấp Lý lịch 1, Chi hội Ấp Lý lịch 2

Tổng số hội viên: 1.932 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 988 chiếm tỷ lệ 51,14%; hội viên là đảng viên: 56 chiếm tỷ lệ 2.98%.

 

 

 

 

 CCB.jpg

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ PHÚ LÝ

Đ/c: Nguyễn Xuân Thi - Chủ tịch Hội CCB xã


Tổng số chi hội: 9 Chi hội của gồm: Chi hội Ấp 1; Chi hội Ấp 2; Chi hội Ấp 3; Chi hội Ấp 4; Chi hội Ấp Bàu Phụng, Chi hội ấp Cây Cấy, Chi hội ấp Bình Chánh, Chi hội Ấp Lý lịch 1, Chi hội Ấp Lý lịch 2

Tổng số hội viên: 237 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 100 chiếm tỷ lệ 42,19%; Hội viên là đảng viên: 43, chiếm tỷ lệ 18,14%. 

 NCT.jpg

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHÚ LÝ

Đ/c: Hoàng Đình Sỹ - CT  Hội người cao tuổi xã

Tổng số chi hội: gồm 9 Chi hội của gồm: Chi hội Ấp 1; Chi hội Ấp 2; Chi hội Ấp 3; Chi hội Ấp 4; Chi hội Ấp Bàu Phụng, Chi hội ấp Cây Cấy, Chi hội ấp Bình Chánh, Chi hội Ấp Lý lịch 1, Chi hội Ấp Lý lịch 2

Tổng số hội viên: 838 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 250 chiếm tỷ lệ 29,83%; Hội viên là đảng viên: 19, chiếm tỷ lệ 2,67%

 

 

 

 

CTD.jpg

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHÚ LÝ

Đ/c: Hoàng Đình Sỹ - CT  Hội Chữ thập đỏ xã


Tổng số chi hội: gồm 9 Chi hội của gồm: Chi hội Ấp 1; Chi hội Ấp 2; Chi hội Ấp 3; Chi hội Ấp 4; Chi hội Ấp Bàu Phụng, Chi hội ấp Cây Cấy, Chi hội ấp Bình Chánh, Chi hội Ấp Lý lịch 1, Chi hội Ấp Lý lịch 2.

Tổng số hội viên: 400  hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 80 hội viên chiếm tỷ lệ 20%; hội viên là đảng viên: 27 hội viên, chiếm tỷ lệ 6,75%.