phuly : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 


1. CÔNG NGHIỆP

Xã có chú trọng mời gọi các nhà đầu tư vào đầu tư phát triển các công ty, nhà máy tại xã

 

2. NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

- Phấn đấu tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấp nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp (dịch vụ thu mua, sơ chế nông sản, cung ứng dịch vụ phân bón, cây trồng cho địa bàn và khu vực lân cận.

- Ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật và công nghiệp trong sản xuất và phát triển nông nghiệp.

- Bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng cũng như nguồn nước.

- Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả của nông thôn, tiếp tục phát huy có hiệu quả mô hình kinh tế trang trại.

 

3. THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH

- Phát triển mới cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

- Xã có chủ chương mời gọi các nhà đầu tư đầu tư vào các dịch vụ du lịch như du lịch sinh thái ven lòng hồ Trị An, khu thác suối Ràng…