phuly : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 
New Page 1

ndhien.jpg
Họ và tên: NGUYỄN ĐẮC HIỂN

Ngày tháng năm sinh: 20/01/1980

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

Điện thoại: 0973.521563

Email: nguyendachien1@gmail.com

 


Họ và tên: NGUYỄN HỮU BÌNH

Ngày tháng năm sinh: 18/01/1983

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0902983638

Email:


  

nvlong.jpgHọ và tên: NGUYỄN VĂN LONG

Ngày tháng năm sinh: 11/01/1964

Chức vụ: PCT  HĐND xã

Điện thoại: 0985.028477

Email: longnguyenubnd@gmail.com

 

Họ và tên: PHẠM THỊ QUẾ

Ngày tháng năm sinh: 04/03/1980

Chức vụ: TT Đảng ủy 

Điện thoại: 0976703850

Email: 

 


Họ và tên: TRỊNH VĂN DUY

Ngày tháng năm sinh: 03/10/1982

Chức vụ: PCT  UBND xã

Điện thoại: 0976207779

Email: 
 

 

Họ và tên: ĐẶNG THỊ LƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 10/02/1972

Chức vụ: PCT  UBND xã

Điện thoại: 0985334963

Email: 

 


Họ và tên: BÙI MẠNH CƯỜNG

Ngày tháng năm sinh: 03/01/1985

Chức vụ: CT MTTQ xã

Điện thoại: 0395390469

Email: