phuly : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 
New Page 1

ndhien.jpg
Họ và tên: NGUYỄN ĐẮC HIỂN

Ngày tháng năm sinh: 20/01/1980

Chức vụ: Thường trực Đảng ủy

Điện thoại: 0973.521563

Email: nguyendachien1@gmail.com

 

ptchuong.jpg
Họ và tên: PHAN THANH CHƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 

Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 0982.263403

Email:

 

nvlong.jpg
Họ và tên: NGUYỄN VĂN LONG

Ngày tháng năm sinh: 

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 0985.028477

Email: longnguyenubnd@gmail.com

 

ntnga.jpgHọ và tên: NGUYỄN THỊ NGA

Ngày tháng năm sinh: 16/03/1984

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0985.571501

Email: nganguyen@gmail.com

 

hlquoc.jpgHọ và tên: HÀ LẬP QUỐC

Ngày tháng năm sinh: 01/05/1970

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0983.441674

Email: halapquocxaphuly@gmail.com

 

 

Họ và tên: TRẦN UY DANH

Ngày tháng năm sinh: 08/05/1982

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0902.072088

Email: danhktht@gmail.com

 

tvvinh.jpg
Họ và tên: TRẦN VIỆT VINH

Ngày tháng năm sinh: 02/02/1965

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0982.112310

Email: vietvinhphuly4@gmail.com