phuly : Lịch công tác Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Lịch công tác và tiếp công dân

 
New Page 1LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2024

 

 


-  THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN HÀNG NGÀY CỦA LÃNH ĐẠO


+ Sáng: 7h00 phút  đến 08h00- THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA LÃNH ĐẠO


+ Sáng: 07h00 phút  đến 11h30


+ Chiều: 13h00 phút đến 16h30
HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

NGUYỄN HỮU BÌNH

Chủ tịch UBND xã


Thứ 5 hàng tuần


NGUYỄN VĂN LONG


PCT HĐND xã       Thứ 4 hàng tuần

 


- THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN HÀNG NGÀY

CỦA CÔNG CHỨCTIẾP CÔNG DÂN, NHẬN ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI - TỐ CÁO​


+ Sáng: 07h00 phút  đến 11h30


+ Chiều: 13h00 phút đến 16h30

 

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

TRẦN THỊ THANH HOA

Văn phòng HĐND&UBND xã

Hàng ngày


 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ LÝ

Điện thoại: 0967600603