nhontrach_phuthanh : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến Updated21-12-2021 08:59
Trong năm 2021, hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới. Sở tập trung đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặt hàng nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ bảo đảm mang lại hiệu quả thiết thực các chương trình khoa học và công nghệ; ưu tiên ứng dụng công nghệ tiên tiến vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.
 

​Thẩm định công nghệ xử lý nước thải
Cụ thể, tiếp tục theo dõi và tổ chức quản lý, triển khai 60 nhiệm vụ đề tài, dự án cấp Bộ, tỉnh, cấp cơ sở, trong đó 22 đề tài đã được UBND quyết định công nhận nghiệm thu. Tổ chức các hội đồng KH&CN tư vấn, tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ năm 2022.
Tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu 03 sản phẩm “Tôm càng xanh xã Trà Cổ, huyện Tân Phú”, “Bánh sữa Long Thành”, “Bưởi da xanh Vĩnh Cửu”, trong đó trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Bưởi da xanh Vĩnh Cửu”; tổ chức Hội thảo xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Tôm càng xanh Trà Cổ, huyện Tân Phú” . Trình UBND tỉnh chủ trương hỗ trợ tem, nhãn, bao bì sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh dùng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn; Hướng dẫn các đơn vị bổ sung hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh.
Thực hiện quản lý nhà nước về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân, trong năm 2021, Sở đã tiếp nhận và thẩm định thực tế cấp Giấy phép sử dụng máy phát tia X chẩn đoán trong lĩnh vực y tế cho 41 đơn vị và cấp 17 chứng chỉ nhân viên bức xạ và xác nhận 05 Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. Đồng thời tổ chức lớp tập huấn an toàn bức xạ trong lĩnh vực y tế và công nghiệp.
Thực hiện thẩm định hồ sơ công nghệ 3 dự án hệ thống xử lý nước thải; nghiên cứu góp ý kiến đối với 04 hồ sơ về công nghệ; tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định công nghệ 01 dự án; cấp  08 giấy chứng nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn; kiểm tra tiến độ thực tế quy trình vận hành hệ thống xử lý khói bụi trong hoạt động sản xuất sản phẩm gốm đất đen của Doanh nghiệp tư nhân Tâm Phát.
Hoạt động Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng được chú trọng phát triển. Đã tiếp nhận và ra thông báo 59 hồ sơ công hợp chuẩn; 35 hồ sơ công bố hợp quy. Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với 2410 hồ sơ. Phối hợp kiểm tra liên ngành 389 về quản lý Đo lường chất lượng xăng dầu tại các doanh nghiệp.
Đối với hoạt động KH&CN cơ sở, các địa phương tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống với các đề tài và dự án đã được phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện 09 dự án KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Tân Phú, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc và Tp. Biên Hòa. Hỗ trợ hoàn thiện 15 hồ sơ nhãn hiệu hàng hoá đối với các sản phẩm nông nghiệp tham gia thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP). Đến nay đã có 6 đơn vị thuộc huyện Thống Nhất có Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tiếp nhận đơn hợp lệ. Có 16 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP
P.Nga

Posts on:
Select a date from the calendar.