mada : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Toàn tỉnh có 1.649 trang trại Updated21-12-2021 08:10
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện toàn tỉnh có 1.649 trang trại, trong đó trang trại chăn nuôi chiếm tỉ trọng lớn với 1.305 trang trại, 244 trang trại trồng trọt, 62 trang trại thủy sản và 34 trang trại tổng hợp.

Giá trị thu được từ các trang trại nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 6,6 ngàn tỷ đồng; doanh thu bình quân/trang trại đạt 5 tỷ đồng/năm. Các trang trại đã đầu tư phát triển cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; tổ chức sản xuất quy mô lớn; góp phần hạn chế tình trạng sản xuất manh mún, phân tán, tạo nên những vùng sản xuất tập trung với trình độ thâm canh cao. Các trang trại cũng luôn đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; thực hiện việc sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc nông sản nhằm đáp ứng tốt tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.

Văn Minh

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
gjgjg