dinhquan : Thông tin tổ chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 
New Page 1


ĐOÀN THANH NIÊN

Đ/c: Thái Văn Vinh - Bí thư thị Đoàn:

Đ/c: Nguyễn Thanh Tùng - Phó bí thư thị đoàn.

Tổng số chi đoàn: 20 Chi đoàn. Trong đó có 12 chi đoàn KP; 06 chi đoàn khối trường học, 01 chi đoàn Cơ quan, 01 chi đoàn quân sự, chi đoàn công an.

Tổng số đoàn viên: 260 đoàn viên. Trong đó đoàn viên nồng cốt 155. chiếm tỷ lệ 59,6 %; Đoàn viên là đảng viên: 95 chiếm tỷ lệ  36,53%.

 

 

HỘI NÔNG DÂN

Đ/c: Võ Tấn Thanh - Chủ tịch Hội nông dân

Tổng số chi hội: 12 Chi hội gồm: Chi hội Kp Hiệp Quyết; Chi hội Kp 114; Chi hội Kp Hiệp Tâm 1; Chi hội Kp Hiệp Tâm 2; Chi hội Kp Hiệp Đồng; Chi hội Kp Hiệp Lợi; Chi hội Kp Hiệp Thương; Chi hội Kp Hiệp Nhất; Chi hội Kp Hiệp Cường; Chi hội Kp Hiệp Lực; Chi hội Kp Hiệp Nghĩa; Chi hội Kp Hiệp Thuận.

Tổng số hội viên: 1.009 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 539 chiếm tỷ lệ 53,41%; Hội viên là đảng viên: 108, chiếm tỷ lệ 10,70%.

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Đ/c: Nguyễn Thị Quy - Chủ tịch Hội phụ nữ

Đ/c: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó chủ tịch Hội phụ nữ

Tổng số chi hội: 12 Chi hội gồm: Kp Hiệp Quyết; Chi hội Kp 114; Chi hội Kp Hiệp Tâm 1; Chi hội Kp Hiệp Tâm 2; Chi hội Kp Hiệp Đồng; Chi hội Kp Hiệp Lợi; Chi hội Kp Hiệp Thương; Chi hội Kp Hiệp Nhất; Chi hội Kp Hiệp Cường; Chi hội Kp Hiệp Lực; Chi hội Kp Hiệp Nghĩa; Chi hội Kp Hiệp Thuận.

Tổng số hội viên: 3.650 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 1.813 chiếm tỷ lệ 41%; Hội viên là đảng viên: 202, chiếm tỷ lệ 4,56%.

 

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Đ/c: Hoàng Cảnh Tiếm - Chủ tịch Hội Cưu chiến binh

Đ/c: Nguyễn Văn Phương - Phó chủ tịch Hội CCB

Tổng số chi hội: 11 Chi hội gồm: Kp Hiệp Quyết; Chi hội Kp 114; Chi hội Kp Hiệp Tâm 1; Chi hội Kp Hiệp Tâm 2; Chi hội Kp Hiệp Đồng; Chi hội Kp Hiệp Lợi; Chi hội Kp Hiệp Thương; Chi hội Kp Hiệp Nhất; Chi hội Kp Hiệp Cường; Chi hội Kp Hiệp Lực; Chi hội Kp Hiệp Thuận.

Tổng số hội viên: 293 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 154 chiếm tỷ lệ 52,55%; Hội viên là đảng viên: 91 chiếm tỷ lệ 31,05.%.

 

 

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

Đ/c: Thái Văn Huyền - Chủ tịch Hội người cao tuổi

Đ/c: Nguyễn Công Chanh - Phó chủ tịch Hội NCT

Tổng số chi hội: 12 Chi hội gồm: Chi hội Kp Hiệp Quyết; Chi hội Kp 114; Chi hội Kp Hiệp Tâm 1; Chi hội Kp Hiệp Tâm 2; Chi hội Kp Hiệp Đồng; Chi hội Kp Hiệp Lợi; Chi hội Kp Hiệp Thương; Chi hội Kp Hiệp Nhất; Chi hội Kp Hiệp Cường; Chi hội Kp Hiệp Lực; Chi hội Kp Hiệp Nghĩa; Chi hội Kp Hiệp Thuận.

Tổng số hội viên: 2.007 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 92 chiếm tỷ lệ 4,58%; Hội viên là đảng viên: 32 chiếm tỷ lệ 4,59%.