dinhquan : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 
New Page 1Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng giá trị khối lượng ngành du lịch - thương mại - dịch vụ và công nghiệp, trong đó lấy thương mại dịch vụ làm mũi nhọn đẩy nhanh phát triển công nghiệp và nông lâm nghiệp.

Gắn chặt giữa phát triển kinh tế với an ninh quốc phòng, giữa phát triển kinh tế với trật tự an toàn xã hội, đảm bảo môi trường sinh thái trong khu vực, đưa kinh tế phát triển theo nhịp độ chung của huyện và tỉnh. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người dân. Đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình công cộng, ưu tiên các công trình phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh đó, để hội nhập và theo kịp với xã hội, các cấp Ủy, ban ngành và chính quyền địa phương cũng đã đề ra một số giải pháp thiết thực như:

 

1. CÔNG NGHIỆP

Kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp 9,7ha và đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê chuẩn. Phấn đấu thực hiện cơ cấu Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đến năm 2020 chiếm hơn 20% thu nhập GDP.

 

2. NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

Tập trung thay đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với đất đai và xu thế chung của thị trường. Chuyển diện tích vườn tạp và các loại cây có giá trị kinh tế thấp sang các loại cây có giá trị kinh tế cao, thường xuyên nạo vét và nâng cấp hệ thống kinh mương để chống ngập úng, ổn định diện tích lúa, nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả. Khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn thị trấn.

Chăn nuôi: tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi và trồng trọt. Và giảm tỷ lệ nông lâm nghiệp từ 15% xuống còn 10% thu nhập GDP.

 

3. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH

Khuyến khích đầu tư mở rộng mạng lưới thương mại - dịch vụ. Xem phát triển thương mại - dịch vụ là mũi nhọn kinh tế. Thị trấn kêu gọi đầu tư khai thác khu danh thắng Đá Ba Chồng thành khu du lịch hấp dẫn. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 12%, thu nhập bình quân 20 triệu/người/năm. Và đạt tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 70% thu nhập GDP.