dinhquan : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 
New Page 1

HỒ THANH TRÚC.jpg
Họ và tên: HỒ THANH TRÚC

Ngày tháng năm sinh: 24/8/1981

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy thị trấn

Điện thoại: 0919314627

 

NVDat1.jpgHọ và tên: NGUYỄN VĂN ĐẠT

Ngày tháng năm sinh: 02/02/1981

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn

Điện thoại: 0386.448325 - 0915.551925

Email: nvdat81@gmail.com

 

NKNguyet1.jpgHọ và tên: NGÔ KIM NGUYỆT

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1977

Chức vụ: Chủ tịch UBND thị trấn

Điện thoại: 0962.888579

Email: ngokimnguyet1977@gmail.com

 

NTrai1.jpgHọ và tên: NGUYỄN TRAI

Ngày tháng năm sinh: 03/06/1964

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị trấn

Điện thoại: 0918.719177

 

THÁI VĂN VINH.jpg
Họ và tên: THÁI VĂN VINH

Ngày tháng năm sinh: 26/8/1985

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị trấn

Điện thoại: 0979279071

 

PVSon1.jpg


Họ và tên: PHẠM VĂN SƠN

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1967

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ thị trấn

Điện thoại: 0975.045502

Email: truongson111967@gmail.com

 

VLPhu1.jpgHọ và tên: VŨ LIÊM PHÚ

Ngày tháng năm sinh: 06/05/1989

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND thị trấn

Điện thoại: 0979.939113

Email: vuliemphudq@gmail.com