dinhquan : Lịch công tác Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Lịch công tác và tiếp công dân

 
New Page 1LỊCH CÔNG TÁC

TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT HÀNH CHÍNH TẠI PHÒNG MỘT CỬA

UBND THỊ TRẤN ĐỊNH QUÁN

 

 

- THỜI GIAN TRỰC GIẢI QUYẾT HÀNH CHÍNH: 

+ Sáng: 7giờ 00 phút  đến 11 giờ 30

+ Chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

+ Trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (thứ 7 giải quyết hành chính buổi sáng)

 

 

 

LÃNH ĐẠO TRỰC

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

Ngô Kim Nguyệt

Chủ tịch UBND

Hàng tuần

Nguyễn Trai

PCT.UBND

Hàng tuần

Đinh Tèo

PCT.UBND

Hàng tuần

 

 

 

 

CÔNG CHỨC TRỰC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

Mai Văn Dũng

Công an thị trấn

Hàng tuần

Đặng Thị Thịnh

CC. Tư pháp-HT

Hàng tuần

Bùi Văn Chiến

CC. Xây dựng

Hàng tuần

Hồ Mạnh Cường

CC. Địa chính-XD

Hàng tuần

Võ Thị Ái Thư

CC. Văn hóa xã hội

Hàng tuần

Lê Đức Hưng

CB . TN&TKQ

Hàng tuần

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐỊNH QUÁN

Điện thoại: 0251.3851119.