dinhquan : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 
New Page 1ĐƠN VỊ: KHU PHỐ HIỆP QUYẾT

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 54,2 ha

- Số hộ: 717

- Tổng dân số: 2.361 nhân khẩu.

- Dân tộc: kinh: 624 hộ, 1.726 nhân khẩu; Hoa: 09 hộ, 97 nhân khẩu; Khmer: 06 hộ, khẩu 36.

- Tôn giáo: Phật giáo 07 hộ, Công giáo 27 hộ, Hòa hảo…01 hộ, 03 nhân khẩu

- Địa bàn dân cư: 09 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Nguyễn Văn Phương - Bí thư Chi bộ

- Lê Hữu Ninh - Phó bí thư chi bộ - Trưởng KP

- Lý Nhọc Mành - Phó ấp

- Bùi Thị Tiếp - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 88 Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi

 

 

 

ĐƠN VỊ: KHU PHỐ 114

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 67,57 ha

- Số hộ: 413

- Tổng dân số: 1.394 nhân khẩu.

- Dân tộc: kinh 311 hộ, 1.264 nhân khẩu, Hoa 02 hộ, 13 nhân khẩu; Dân tộc ít người 02 hộ, 12 nhân khẩu

- Tôn giáo: Phật giáo 31 hộ, Công giáo 98 hộ, Tin lành 01 hộ, Cao đài 06 hộ,

- Địa bàn dân cư: 07 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Lê Thái Hoanh - Bí thư Chi bộ

- Bùi Văn Dũng - Phó bí thư chi bộ - Trưởng KP

- Lê Thị Hoài Thu - Phó ấp

- Lê Thị Hoài Thu - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 50 Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi

 

 

 

ĐƠN VỊ: KHU PHỐ HIỆP LỢI

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 66 ha

- Số hộ: 389

- Tổng dân số: 1.743 nhân khẩu.

- Dân tộc: Kinh 386 hộ, 1.724 khẩu, Hoa 03 hộ, 19 nhân khẩu;

- Tôn giáo: Phật giáo 32 hộ, Công giáo 64 hộ, Tin lành 04 hộ, Cao đài 12 hộ,

- Địa bàn dân cư: 07  tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Nguyễn Văn Ninh - Bí thư Chi bộ

- Nguyễn Thị Dân - Phó bí thư chi bộ - Trưởng KP

- Lê Văn Vàng - Phó ấp

- Trần Thị Phiên - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 16 Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi

 

 

 

ĐƠN VỊ: KHU PHỐ HIỆP THUƠNG

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 36,92 ha

- Số hộ: 305

- Tổng dân số: 990 nhân khẩu.

- Dân tộc: Kinh 300 hộ, 971 khẩu, Hoa 04 hộ, 12  nhân khẩu;

- Tôn giáo: Phật giáo 44 hộ, Công giáo 40 hộ, Tin lành 07 hộ, Cao đài 03 hộ, Hòa hảo 06 hộ

- Địa bàn dân cư: 06 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Nguyễn Trai - Bí thư Chi bộ

- Lê Văn Pho - Phó bí thư chi bộ - Trưởng KP

- Nguyễn Hoàng Sơn Lâm - Phó ấp

- Nguyễn Quý Minh - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 18 Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi

 

 

 

 ĐƠN VỊ: KHU PHỐ HIỆP TÂM 1

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 111,98 ha

- Số hộ: 598

- Tổng dân số: 1.931 nhân khẩu.

- Dân tộc: Kinh 520 hộ, 1.891 khẩu, Hoa 78 hộ, 240 nhân khẩu;

- Tôn giáo: Phật giáo 04 hộ, Công giáo 333 hộ, Hòa hảo 03 hộ

- Địa bàn dân cư: 06  tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Bùi Thị Quyến - Bí thư Chi bộ

- Vũ Văn Chung - Phó bí thư chi bộ - Trưởng KP

- Nguyễn Bá Mãn - Phó ấp

- Đỗ Quang Khôi - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 31 Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi

 

 

 

ĐƠN VỊ: KHU PHỐ HIỆP TÂM 2

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 174,05 ha

- Số hộ: 1.073

- Tổng dân số: 4.905 nhân khẩu.

- Dân tộc: kinh 1.045 hộ, 4.820 khẩu, Hoa 28 hộ, 85 nhân khẩu;

- Tôn giáo: Phật giáo 150 hộ, Công giáo 923 hộ,

- Địa bàn dân cư: 12 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Nguyễn Đức Minh - Bí thư Chi bộ

- Hoàng Minh Dũng - Phó bí thư chi bộ - Trưởng KP

- Nguyễn Văn Mừng - Phó ấp

- Nguyễn Văn Mừng - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 20 Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi

 

 

 

ĐƠN VỊ: KHU PHỐ HIỆP ĐỒNG

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 157,94 ha

- Số hộ: 1.009

- Tổng dân số 3.525 nhân khẩu.

- Dân tộc: kinh 990 hộ, 3.444 khẩu, Hoa 19 hộ, 81 nhân khẩu;

- Tôn giáo: Phật giáo 136 hộ, Công giáo 848 hộ, Tin lành 25 hộ,

- Địa bàn dân cư: 14 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Lưu Văn Sặt - Bí thư Chi bộ

- Nguyễn Hoàng Lam Sơn - Phó bí thư chi bộ - Trưởng KP

- Hoàng Ngọc Thược - Phó ấp

- Đặng Văn Thật - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 21 Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi

 

 

 

ĐƠN VỊ: KHU PHỐ HIỆP NHẤT

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 108,4 ha

- Số hộ: 329

- Tổng dân số: 1.141 nhân khẩu.

- Dân tộc: kinh 254 hộ, 805 khẩu, Hoa 09 hộ, 37 nhân khẩu; Khmer 85 hộ, khẩu 299, Dân tộc ít người 03 hộ, 12 nhân khẩu.

- Tôn giáo: Phật giáo 306 hộ, Công giáo 22 hộ, Cao đài 02 hộ, khẩu 05

- Địa bàn dân cư: 05 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Lê Văn Thiết - Bí thư Chi bộ

- Phạm Văn Then - Phó bí thư chi bộ - Trưởng KP

- Ngô Văn Hồng - Phó ấp

- Sơn Thinh - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 20 Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi

 

 

 

ĐƠN VỊ: KHU PHỐ HIỆP CƯỜNG

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 18,2 ha

- Số hộ: 241

- Tổng dân số: 783 nhân khẩu.

- Dân tộc: kinh 235 hộ, Hoa 03 hộ, 12 nhân khẩu; Dân tộc ít người 03 hộ, 13 nhân khẩu.

- Tôn giáo: Phật giáo 145 hộ, Công giáo 14 hộ, Tin lành 01 hộ, Cao đài 14hộ

- Địa bàn dân cư 04 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Chi bộ

- Ngô Hoàng Tân - Phó bí thư chi bộ - Trưởng KP

- Nguyễn Thị Ngà - Phó ấp

- Lê Thanh Quan - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 13 Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi

 

 

 

ĐƠN VỊ: KHU PHỐ HIỆP LỰC

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 91,49 ha

- Số hộ: 370

- Tổng dân số: 1.156 nhân khẩu.

- Dân tộc: kinh 360 hộ, 1.114 khẩu, Hoa 04 hộ, 17 nhân khẩu; Khmer 06 hộ, khẩu 25;  Dân tộc ít người 10 hộ, 42 nhân khẩu.

- Tôn giáo: Phật giáo 58 hộ, Công giáo 19 hộ, Tin lành 06 hộ, Cao đài 14 hộ, khẩu 56, Hòa hảo 43 hộ, khẩu 172

- Địa bàn dân cư: 06 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Bí thư Chi bộ

- Hồ Văn Thin - Phó bí thư chi bộ - Trưởng KP

- Nguyễn Thị Thủy - Phó ấp

- Lê Phước An - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 17 Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi

 

 

 

ĐƠN VỊ: KHU PHỐ HIỆP NGHĨA

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 38,53 ha

- Số hộ: 216

- Tổng dân số: 946 nhân khẩu.

- Dân tộc: Châu Mạ 209 hộ, 933 khẩu, Kinh 09 hộ, 30 nhân khẩu;

- Tôn giáo: Công giáo 176 hộ, Tin lành 41 hộ

- Địa bàn dân cư: 05 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Nguyễn Văn Thứ - Bí thư Chi bộ

- K’ Hùng Em - Phó bí thư chi bộ - Trưởng KP

- K’ Ngoan - Phó ấp

- K’ Mỹ - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 07 Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội người cao tuổi

 

 

 

ĐƠN VỊ: KHU PHỐ HIỆP THUẬN

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 98,15 ha

- Số hộ: 168

- Tổng dân số: 838 nhân khẩu.

- Dân tộc: kinh 167 hộ, 832 khẩu, Khmer 01 hộ, khẩu 06

- Tôn giáo: Phật giáo 61 hộ; Công giáo 03 hộ; Tin lành 02 hộ; Cao đài 04 hộ, khẩu 24; Hòa hảo 01 hộ, khẩu 02

- Địa bàn dân cư: 04 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Nguyễn Quang Cát - Bí thư Chi bộ

- Cao Đại Lập - Phó bí thư chi bộ - Trưởng KP

- Trương Thành Phương - Phó ấp

- Lưu Văn Hùng - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 15 Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi.