binhloc : Thông tin các tố chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 

TT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

01

Trần Hoàng Hân

PCT Hội Cựu chiến binh

0974 064 264

02

Nguyễn Văn Lào

CT Hội Người cao tuổi

0348 167 591

03

Hoàng Đức Liêm 

CT Hội Nông dân

0362 113 007

04

Nguyễn Thị Liên

CT Hội phụ nữ

0971145341

05

Nguyễn Thành Trung

Bí thư Đoàn thanh niên

0965 480 227