binhloc : Lịch công tác và tiếp công dân Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Lịch công tác và tiếp công dân

 
New Page 1


LỊCH CÔNG TÁC

TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT HÀNH CHÍNH TẠI PHÒNG MỘT CỬA

UBND XÃ BÌNH LỘC-THỊ XÃ LONG KHÁNH

 

 

- THỜI GIAN TRỰC GIẢI QUYẾT HÀNH CHÍNH:

 

+ Sáng: 7giờ 00 phút  đến 11 giờ 30

+ Chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

 

LÃNH ĐẠO TRỰC

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

Nguyễn Văn Hoàng

PCT.UBND xã

Hàng tuần

Đặng Trung Mạnh

PCT.UBND xã

Hàng tuần

 

 

CÔNG CHỨC TRỰC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

Huỳnh Thị Thanh Thủy

CC. Văn phòng-TK xã

Hàng tuần

Nguyễn Trung Cường

CC. Tư pháp-HT xã

Hàng tuần

Ngô Thị Kim Oanh

CC. Tư pháp-HT xã

Hàng tuần

Lê Thanh Tấn

CC. Địa chính-XD xã

Hàng tuần

Phạm Thị Kim Hương

CC. Văn hóa xã hội

Hàng tuần

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LỘC

Điện thoại: 0251.3788290

Fax: 0251.3789437